Điều chỉnh hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn Hà Giang

Thứ Hai, 11/05/2020, 17:17 (GMT+7)

BHG - Thự hiện các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 trên các phương tiện vận tải hành khách trong tình hình mới, vừa qua UBND tỉnh đã có Công văn số 1373/UBND-KTTH về việc điều chỉnh hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn Hà Giang. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Cho phép dịch vụ kinh doanh vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Giang tiếp tục hoạt động, bao gồm: Vận tải tuyến cố định; vận tải khách bằng tecxi; vận tải khách bằng xe hợp đồng, du lịch… Chi tiết cụ thể, bạn đọc xem đường link dưới đây.

>> Công văn số 1373/UBND-KTTH

 

.