Các huyện Bắc Mê, Quang Bình tiến hành chi trả tiền hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Thứ Năm, 07/05/2020, 08:44 (GMT+7)

BHG - *Sau 3 ngày (từ 4 -  6.5) tích cực triển khai thực hiện, huyện Bắc Mê đã hoàn hành việc chi trả tiền hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ.

Cán bộ Bưu điện văn hóa xã Yên Phong thực hiện chi trả cho người dân.
Cán bộ Bưu điện văn hóa xã Yên Phong thực hiện chi trả cho người dân.

Ngay sau khi có chỉ đạo của cấp trên, UBND huyện Bắc Mê đã thành lập tổ công tác, hội đồng thẩm định. Đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát các nhóm đối tượng theo quy định, hoàn thiện lập danh sách các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tổng số người rà soát trên địa bàn huyện là 31.943 người, số tiền chi trả là trên 25 tỷ đồng. Trong đó hộ nghèo và cận nghèo là 30.041 người, mức hỗ trợ 250 nghìn đồng/người/tháng. Người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội là 1.902 người, mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/người/tháng.

Dưới sự giám sát chặt chẽ của công an phụ trách địa bàn và MTTQ các xã, thị trấn, huyện Bắc Mê đã hoàn thành việc chi trả tiền hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, giúp họ có thêm động lực, sớm ổn định cuộc sống.

                                                                  Đức Toàn (Huyện Bắc Mê)

*Thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP, ngày 9.4.2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19, huyện Quang Bình đã tiến hành chi trả hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn với 291 người có công; 1.972 đối tượng bảo trợ xã hội và trên 18.000 đối tượng hộ nghèo, cận nghèo; tổng số tiền trên 17 tỷ đồng. Hiện nay, các xã trên địa bàn huyện đang tiến hành chi trả cho người có công, bảo trợ xã hội với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/người; hộ nghèo, cận nghèo với mức hỗ trợ 250 nghìn đồng/người; thời gian được hưởng 3 tháng, chi trả trong một lần. Qua kiểm tra, UBND huyện Quang Bình yêu cầu các xã tiếp tục rà soát để không bỏ xót đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Lãnh đạo huyện Quang Bình kiểm tra việc chi trả hỗ trợ cho người dân tại xã Nà Khương.
Lãnh đạo huyện Quang Bình kiểm tra việc chi trả hỗ trợ cho người dân tại xã Nà Khương.

Tin, ảnh: Vân Anh

 

.