Xín Mần chăm lo tốt cho các công dân cách ly sau khi trở về từ Trung Quốc

Thứ Sáu, 07/02/2020, 10:48 (GMT+7)

BHG - Hiện nay, huyện biên giới Xín Mần có 52 công dân đi lao động Trung Quốc trở về đang được các địa phương tiếp nhận, cách ly theo dõi trong 14 ngày. Để sẵn sàng tiếp nhận công dân từ nước bạn, huyện Xín Mần đã thành lập các khu cách ly theo dõi tại các xã Nàn Ma, Xín Mần, Cốc Rế.

 Khu vực cách ly xã Nàn Ma
Khu vực cách ly xã Nàn Ma

Xác định các công dân này chỉ là những người đang được cách ly, theo dõi tình trạng sức khỏe, không phải bệnh nhân lây nhiễm nên huyện đã triển khai chăm sóc để những công dân này cảm thấy thoải mái nhất. Các xã có công dân trở về từ nước bạn đã chủ động chuẩn bị khu vực cách ly với nơi ăn, chốn ở và chăm sóc y tế hằng ngày trong điều kiện tốt nhất. Hiện nay các xã Xín Mần, Nàn Ma, Cốc Rế, đã thành lập khu các ly đủ chỗ tiếp nhận vài trăm người với các tổ canh gác, hậu cần quản lý và chăm lo cho người bị cách ly.

Cán bộ y tế Trạm xá, xã Nàn Ma đo thân nhiệt cho người dân trong khu cách ly.
Cán bộ y tế Trạm xá, xã Nàn Ma đo thân nhiệt cho người dân trong khu cách ly.

Xã Nàn Ma là địa phương có nhiều người dân được cách ly nhất với 43 người trở về từ Trung Quốc theo đường Si Ma Cai, Lào Cai. UBND xã Nàn Ma đã tiến hành cách ly số công dân này tại trụ sở thôn Lùng Sán, bố chí chỗ ăn nghỉ với tiêu chuẩn 60 ngàn đồng 1 người/1 ngày. Hiện nay, tình trạng sức khỏe và tinh thần của các công dân trong khu vực cách ly đều ổn định chưa có ai có biểu hiện bất thường về sức khỏe.

Bữa cơm của người dân trong khu vực cách ly
Bữa cơm của người dân trong khu vực cách ly

 

Đời sống tinh thần người dân khu vực cách ly được quan tâm.
Đời sống tinh thần người dân khu vực cách ly được quan tâm.

Tin, ảnh: Trọng Toan

.