Khai mạc khóa tập huấn Hội đồng trẻ em

Thứ Ba, 07/01/2020, 15:31 (GMT+7)

BHG - Ngày 7.1, tại Tỉnh đoàn Hà Giang, Lễ khai mạc khóa tập huấn Hội đồng trẻ em trong thời gian 4 ngày từ 7 đến 10.1 với nội dung hướng dẫn xây dựng và vận hành mô hình Hội đồng Trẻ em - Công ước của Liên Hợp quốc về quyền trẻ em, Dự án Thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em đã được tổ chức. Tham dự khai mạc có Thường trực Tỉnh đoàn; lãnh đạo Văn phòng Plan Hà Giang; đại diện các Huyện đoàn, Thành đoàn và phòng giáo dục, phòng lao động TB&XH các huyện, thành phố.

Tại khóa tập huấn, các học viên sẽ được Giảng viên của Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam cung cấp, trao đổi các kiến thức cơ bản về mô hình Hội đồng Trẻ em - Công ước của Liên Hợp quốc về quyền trẻ em; Pháp luật Quốc tế và Việt Nam quy định về quyền trẻ em và các kiến thức cơ bản về giới - Bình đẳng giới - Bạo lực trên cơ sở giới - Xâm hại tình dục trẻ em; Kiến thức về bảo vệ trẻ em và các kỹ năng làm việc để tăng cường vai trò của Hội đồng trẻ em.

Khóa tập huấn Hội đồng trẻ em được tổ chức nhằm giúp cho các thành viên của Hội đồng trẻ em hiểu rõ nhiệm vụ, chức năng, hoạt động của Hội đồng trẻ em; trách nhiệm của thành viên hội đồng trẻ em; quy trình xây dựng, thành lập và vận hành Hội đồng trẻ em; có kiến thức về quyền trẻ em, luật trẻ em; kiến thức giới, bình đẳng giới; bạo lực trên cơ sở giới, xâm hại tình dục trẻ em, kiến thức và kỹ năng bảo vệ trẻ em; nắm vững các kỹ năng làm việc của Hội đồng trẻ em để thực hiện vai trò của Hội đồng trẻ em trong giám sát và các kiến nghị thực hiện chính sách liên quan đến trẻ em; thực hiện được các nhiệm vụ của Hội đồng trẻ em cấp tỉnh, huyện.

Nông Quỳnh Thảo

.