Quang Bình tập huấn về hỗ trợ bình đẳng giới

Thứ Sáu, 20/09/2019, 11:22 (GMT+7)

BHG - Ngày 19.9, UBND huyện Quang Bình tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức về hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới cho đồng bào dân tộc thiểu số ít người theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Toàn cảnh buổi tập huấn kiến thức về hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới cho đồng bào dân tộc thiểu số.
Buổi tập huấn kiến thức về hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong thời gian 2 (ngày 19 - 20.9) các đại biểu tham gia tập huấn sẽ được thông qua 3 chuyên đề: Khái quát chung về giới và bình đẳng giới; một số vấn đề về bạo lực trên cơ sở giới ở Việt Nam, những vấn đề cơ bản về phòng, chống bạo lực gia đình; kỹ năng truyền thông và tư vấn pháp luật về bình đẳng giới. Thông qua lớp tập huấn tạo điều kiện cho cán bộ cấp xã và người dân tộc thiểu số rất ít người trên địa bàn huyện nắm bắt được những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với các dân tộc thiểu số rất ít người. Qua đó, góp phần duy trì, phát triển và nâng cao vị thế của các dân tộc thiểu số rất ít người, giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào một cách bền vững, giảm dần sự chênh lệch về khoảng cách phát triển với các dân tộc khác.

Tin, ảnh: Trung Hậu (Quang Bình)

.