Bệnh viện Đa khoa Bắc Mê ký cam kết giảm thiểu chất thải nhựa

Thứ Năm, 12/09/2019, 10:31 (GMT+7)

BHG - Ngày 11.9, Bệnh viện Đa khoa Bắc Mê tổ chức ký cam kết thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa trong bệnh viện.

Ký cam kết thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa trong Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Mê.
Ký cam kết thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa trong Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Mê.

Hiện nay, chất thải nhựa đang là mối nguy hại lớn, tác động tiêu cực đến môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Trong ngành y tế, chất thải nhựa hàng ngày được phát sinh từ nhiều nguồn như: Từ sinh hoạt của cán bộ, nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh và từ các sản phẩm của dịch vụ y tế... Để kiểm soát, giảm thiểu tối đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa hoặc ni lông khó phân hủy, dần được thay thế sử dụng bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường tại tất cả các đơn vị y tế trên địa bàn, Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Mê đã phát động phong trào thi đua, biểu dương kịp thời các cá nhân, tập thể thực hiện tốt việc giảm thiểu chất thải nhựa trong đơn vị. Khuyến khích công tác nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các giải pháp về giảm thiểu chất thải nhựa trong đơn vị.

Việc ký kết tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Mê được thực hiện giữa lãnh đạo đơn vị với lãnh đạo các khoa, phòng trong Bệnh viện.

Tin, ảnh: VĂN QUÂN

.