Triển khai kế hoạch tăng cường vận động thể lực và giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế

Thứ Năm, 29/08/2019, 16:55 (GMT+7)

BHG - Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã triển khai kế hoạch của Bộ Y tế phát động phong trào thực hiện tăng cường vận động thể lực và giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế.

Các đơn vị trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh ký cam kết về tăng cường thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa.
Các đơn vị trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh ký cam kết về tăng cường thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa.

Nội dung triển khai, gồm: Triển khai tập thể dục cho toàn thể cán bộ, viên chức người lao động phù hợp với các đặc thù công việc của đơn vị, bao gồm tập trong lúc giải lao của các buổi họp, giao ban; giải lao buổi sáng, buổi chiều trong giờ làm việc; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người bệnh, người nhà người bệnh tăng cường vận động thể lực với các hình thức phù hợp cho sức khỏe; đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia vận động thể lực tại cơ quan, đơn vị; động viện khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân gương mẫu và tích cực tham gia tại đơn vị... Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng là bệnh viện đầu tiên của tỉnh triển khai tập thể dục giữa giờ.

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-BYT ngày 29.7.2019 của Bộ Y tế về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế, lãnh đạo Bệnh viện đã ký cam kết với các khoa, phòng về tăng cường thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa với các nội dung: Phát động phong trào thi đua cán bộ y tế gương mẫu không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần; nghiên cứu, áp dụng các giải pháp hiệu quả để giảm thiểu chất thải nhựa trong hoạt động của đơn vị; lồng ghép nội dung giảm thiểu chất thải nhựa vào thực hiện tiêu chí đánh giá chất lượng Bệnh viện; bố trí nguồn lực để thực hiện Chỉ thị số 08/CT-BYT về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế.

                                                              Hoàng Lan (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật)

.