Mèo Vạc đẩy mạnh truyền thông giảm nghèo

Thứ Năm, 15/08/2019, 16:14 (GMT+7)

BHG - Xác định công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng; huyện Mèo Vạc đã triển khai đồng bộ các chính sách giảm nghèo đặc thù; tạo điều kiện thúc đẩy KT – XH trên địa bàn. Trước thực trạng xuất phát điểm của nền kinh tế thấp, trình độ nhận thức của người dân hạn chế; nên địa phương đã chú trọng đẩy mạnh công tác truyền thông, nhằm đưa chính sách giảm nghèo vào cuộc sống.

Người dân thị trấn Mèo Vạc làm đường bê tông nội thôn.
Người dân thị trấn Mèo Vạc làm đường bê tông nội thôn.

Thực tế cho thấy, do đặc thù là huyện có điểm xuất phát thấp, nhu cầu về hỗ trợ vốn sản xuất, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng lớn; dù được Nhà nước đầu tư nhưng chưa đáp ứng nhu cầu của địa phương. Mặt khác, nguồn vốn giữa đầu tư xây dựng và hỗ trợ phát triển sản xuất chưa cân đối, nhiều sản phẩm sau quá trình sản xuất khó tìm được đầu ra do kinh phí phân bổ cho xúc tiến thương mại, liên kết tiêu thụ hạn chế. Công tác tổ chức huy động, vận động nguồn lực cho công cuộc giảm nghèo chưa thực sự hiệu quả. Việc triển khai nhiều chính sách cho không, như chính sách trong hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất và một số chính sách khác dẫn đến nhiều hộ dân có tư tưởng trông chờ vào Nhà nước…

Trước thực trạng đó, thông qua hệ thống chính trị trên địa bàn, các cơ quan, đơn vị căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp đến người dân và hộ nghèo về các chính sách giảm nghèo. Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức đoàn thể tuyên truyền thống nhất từ huyện đến chi hội cơ sở và hội viên, đồng thời giúp đỡ hộ nghèo như: Xóa nhà tạm, vay vốn phát triển sản xuất, hướng dẫn cách thức phát triển kinh tế… Với mục tiêu giúp cán bộ, người dân hiểu và nắm bắt đầy đủ các chính sách, pháp luật về giảm nghèo; huyện đã tập trung tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về giảm nghèo bằng nhiều hình thức, như: Tuyên truyền trực quan thông qua các pa-nô, áp-phích, khẩu hiệu, tờ rơi, qua các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức các buổi đối thoại về chính sách… Do đặc thù là địa bàn chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, huyện đã xây dựng nội dung tuyên truyền bằng cả tiếng phổ thông và tiếng dân tộc để người dân hiểu rõ nội dung truyền tải.

Đồng chí Ngô Mạnh Cường, Chủ tịch UBND thị trấn Mèo Vạc chia sẻ: Để thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo, thị trấn luôn coi công tác tuyên truyền là nhiệm vụ hàng đầu; chủ động phân công cán bộ sâu sát cơ sở tuyên truyền tới người dân; lồng ghép tuyên truyền tại các buổi họp thôn, họp chi bộ. Qua đó, người nghèo được tiếp cận với các nguồn vốn tín dụng, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, nâng cao thu nhập. Khi đời sống được nâng cao, người dân tham gia tích cực hơn vào chương trình xây dựng Nông thôn mới; góp phần tạo diện mạo mới cho bộ mặt nông thôn. 

Thông tin từ Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Mèo Vạc cho biết: Từ năm 2009 – 2018, huyện phát trên 1.500 chương trình phát thanh, 650 chương trình truyền hình, 70 tin trên trang thông tin điện tử địa phương; 265 buổi chiếu phim, 360 buổi văn nghệ, 280 buổi thông tin lưu động. Nội dung tuyên truyền tập trung phản ánh các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo; tuyên truyền, phổ biến các mô hình giảm nghèo hiệu quả, gương thoát nghèo điển hình; kinh nghiệm của các mô hình thoát nghèo thành công. Các hoạt động truyền thông đã góp phần vận động nhân dân tích cực tham gia chương trình giảm nghèo, giúp người nghèo tiếp cận các chính sách và chủ động vươn lên làm giàu chính đáng.

Đồng chí Mua Hồng Sinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc khẳng định: Qua công tác truyền thông về giảm nghèo đã góp phần tạo sự chuyển biến nhanh trong đời sống vật chất, tinh thần của người nghèo; đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các xã nghèo của huyện; giúp người dân đẩy mạnh phát triển sản xuất nông – lâm nghiệp bền vững, theo hướng sản xuất hàng hóa; khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương trong xây dựng kết cấu hạ tầng KT – XH, chuyển đổi cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hiệu quả; từng bước xây dựng nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa các dân tộc; dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ, đảm bảo vững chắc QP – AN và khơi dậy ý thức chủ động vươn lên thoát nghèo của người dân.

Bài, ảnh: KIM TIẾN

.