Hội nghị BCH một số hội, đơn vị

Thứ Hai, 15/07/2019, 17:25 (GMT+7)

BHG - Ngày 15.7, BCH Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 7 (mở rộng), nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhằm đánh giá công tác Hội 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ (PN) toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh tặng quà chia tay các đồng chí thôi tham gia BCH Hội, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh tặng quà chia tay các đồng chí thôi tham gia BCH Hội, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội LHPN đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, nhiệm vụ trọng tâm của Hội với những kết quả nổi bật như: Tập trung triển khai có hiệu quả các hoạt động thực hiện chủ đề năm 2019 về “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”; tổ chức 4 diễn đàn “Học sinh với phòng, chống mua bán người”, nhân rộng 24 nhóm cha mẹ, 24 nhóm tiết kiệm vay vốn thôn bản ra 7 huyện, thành phố ngoài vùng dự án; thành lập mới 16 tổ PN liên kết phát triển kinh tế, hỗ trợ thành lập 1 HTX, 8 PN khởi sự kinh doanh. Bên cạnh đó, các cấp hội đã tuyên truyền, vận động, phối hợp với các đơn vị đồng hành trao 1.000 xuất quà cho PN, trẻ em nghèo thuộc các xã thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” với tổng số tiền hỗ trợ trên 940 triệu đồng; trực tiếp tham gia lên tiếng và hỗ trợ giải quyết 3 trường hợp liên quan đến quyền lợi và lợi ích cho PN, trẻ em….

Thảo luận tại hội nghị, đại diện Hội LHPN các huyện, thành phố đã tập trung đánh giá về những kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác hội 6 tháng đầu năm, trên cơ đó đóng góp ý kiến vào phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; thông qua kế hoạch tổ chức chuỗi sự kiện “Ngày hội PN khởi nghiệp”; định hướng hoạt động trọng tâm năm 2020 và biểu quyết điều chỉnh một số chỉ tiêu Đại hội đại biểu PN tỉnh lần thứ XVI.

Tin, ảnh: YẾN VŨ

* Chiều 15.7, nhằm sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 6, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

          Hội nghị Ban chấp hành Liên hiệp các Hội KHKT lần thứ 6, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Hội nghị Ban chấp hành Liên hiệp các Hội KHKT lần thứ 6, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Trong 6 tháng đầu năm, Liên hiệp hội đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực như: Củng cố tổ chức bộ máy; hoạt động tư vấn phản biện được đẩy mạnh và mang lại hiệu quả thiết thực; hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) đã chủ động tiếp cận, đề xuất được một số nhiệm vụ KHCN; công tác thông tin truyền thông và phổ biến kiến thức KHKT cho người dân được đẩy mạnh, thông qua trang thông tin điện tử của Liên hiệp hội và trên phương tiện thông tin đại chúng; hoạt động các cuộc thi, hội thi sáng tạo kỹ thuật, giải thưởng sáng tạo KHCN Việt Nam đã được triển khai thường xuyên, rộng khắp trên địa bàn tỉnh..., góp phần thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo, đóng góp cho sự nghiệp phát triển KHCN của tỉnh. Các hội thành viên tích cực, chủ động triển khai thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ của đơn vị đề ra.

Hội nghị tập trung thảo luận các vấn đề về xây dựng và phát triển cây chè của tỉnh; tăng cường sự phối hợp với các sở, ban ngành; đề xuất các đề tài, giải pháp hữu ích phát triển KT – XH của tỉnh; công tác triển khai trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh lần thứ 13... Đồng thời thông qua một số nội dung: Miễn nhiệm và bầu bổ xung Ủy viên Ban chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đưa ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm như: Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan thường trực Liên hiệp hội; tổ chức triển khai tốt cuộc thi sáng tạo kỹ thuật, Giải thưởng sáng tạo KHCN trên địa bàn tỉnh; tích cực tham gia hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội...

Tin, ảnh: Hoàng Yến

* Chiều 15.7, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị BCH lần thứ 3 khóa IX, nhằm sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Hội nghị BCH Hội Nông dân tỉnh lần thứ 3, khóa IX.
Hội nghị BCH Hội Nông dân tỉnh lần thứ 3, khóa IX.

Trong 6 tháng đầu năm Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức ký kết thi đua năm 2019 với các huyện, thành Hội và triển khai nghị quyết về công tác xây, nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội, phát thẻ hội viên, sinh hoạt chi, tổ Hội thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức và duy trì theo Điều lệ Hội… Theo đó, đã kết nạp mới được 839 hội viên, đạt 56,2% kế hoạch; phát thẻ cho 3.072 hội viên; thu hội phí được 217.881.000 triệu đồng. Bên cạnh đó hướng dẫn hội viên nông dân xây dựng mô hình phát triển kinh tế hộ điển hình như: Hoàng Su Phì phát động xây dựng 21 mô hình cán bộ Hội phát triển kinh tế gắn với quy hoạch chuồng trại hợp vệ sinh, 15 mô hình tập thể, 162 mô hình phát triển kinh tế chăn nuôi, trồng trọt; huyện Quản Bạ duy trì tốt mô hình “100 đồng” từ thu gom phế liệu và cho hội viên vay phát triển kinh tế. Về hỗ trợ vốn cho nông dân trong 6 tháng đã giải ngân 3.800 triệu đồng cho 424 hộ vay. Đồng thời phối hợp tổ chức dạy nghề về kỹ thuật chăn nuôi trâu, lợn cho 2.844 học viên, sau khi học nghề đã có 1.026 học viên có việc làm thường xuyên…

Tại hội nghị, Hội Nông dân tỉnh tiến hành bầu Ủy ban kiểm tra Hội Nông dân tỉnh, theo đó đồng chí Hoàng Quốc Tuấn trúng cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Tin, ảnh: Hồng Cừ

.