Bắc Quang phát huy vai trò đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số

Thứ Hai, 29/07/2019, 09:35 (GMT+7)

BHG - Nhằm xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), cấp ủy, chính quyền huyện Bắc Quang đã triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phù hợp để đào tạo nguồn nhân lực, bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ là người DTTS.

 Đảng viên người Dao, Lý Văn Kỳ, công chức Địa chính – Nông nghiệp xã Đồng Tâm kiểm tra sự phát triển của cam Sành, niên vụ 2018 – 2019 tại cơ sở.
Đảng viên người Dao, Lý Văn Kỳ, công chức Địa chính – Nông nghiệp xã Đồng Tâm kiểm tra sự phát triển của cam Sành, niên vụ 2018 – 2019 tại cơ sở.

Từ năm 2014 đến nay, toàn huyện có 23 cán bộ là người DTTS được bầu vào BCH Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020; 22 người là đại biểu HĐND huyện, 464 người là đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2016 – 2021; 87 người đang đảm nhiệm các chức danh cán bộ chủ chốt cấp xã. Đặc biệt, trong tổng số 2.280 cán bộ, công chức, viên chức trong toàn huyện cán bộ là người DTTS chiếm 68,8% (tăng 15,6% so với năm 2014). Số đảng viên là người DTTS có đến 7.200 đồng chí trên tổng số 10.323 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện (trong đó, nữ đảng viên chiếm 59,2%). Không những vậy, chất lượng cán bộ người DTTS tiếp tục được nâng lên nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đã có 11 cán bộ người DTTS đạt trình độ chuyên môn thạc sỹ; 1.282 người có trình độ đại học, cao đẳng và 268 người trình độ trung cấp. Cùng với đó, huyện đã đào tạo 884 lượt cán bộ, công chức xã, cán bộ thôn theo Dự án đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ xã, thôn và cộng đồng thuộc Chương trình phát triển KT-XH các xã đặc biệt khó khăn vùng DTTS và miền núi (Chương trình 135 của Chính phủ).

Đến nay, đa phần các xã, thị trấn của huyện Bắc Quang đều có hệ thống chính trị vững mạnh. Các đảng bộ, chi bộ ở cơ sở tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Qua đó, không chỉ góp phần thúc đẩy KT-XH phát triển mà còn đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn vùng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện.

Tin, ảnh: THU PHƯƠNG

.