Yên Minh chú trọng công tác tiếp công dân

Thứ Tư, 26/06/2019, 08:21 (GMT+7)

BHG - Trong thời gian qua, công tác tiếp công dân tại Ban tiếp công dân (TCD) huyện Yên Minh đã và đang phát huy tốt hiệu quả. Ban TCD huyện là đơn vị tham mưu chính giúp huyện hướng dẫn, tiếp nhận các yêu cầu kiến nghị, tranh chấp, khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Đồng thời là đầu mối phân loại đề xuất xử lý bước đầu các đơn thư tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và chuyển giao các vụ việc đến các cơ quan có liên quan để thẩm tra, xác minh, kết luận và xử lý theo thẩm quyền... Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức của người dân và giữ vững ổn định an ninh trật tự; tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển KT – XH ở địa phương.  

Chủ tịch UBND huyện Yên Minh, Phan Thị Minh tiếp công dân tại Ban tiếp công dân huyện theo lịch phân công hàng tháng.
Chủ tịch UBND huyện Yên Minh, Phan Thị Minh tiếp công dân tại Ban tiếp công dân huyện theo lịch phân công hàng tháng.

Để phát huy hiệu quả và thực hiện đúng quy định của pháp luật về Luật Tiếp công dân, Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng của huyện tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tập trung vào các nội dung liên quan đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, như: Luật Đất đai, Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, tố cáo và các quy định của pháp luật liên quan… Để tạo thuận lợi cho công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, UBND huyện đã thành lập và phân công nhiệm vụ cho Ban TCD trực thuộc Văn phòng HĐND-UBND huyện do đồng chí Phó Chánh Văn phòng trực tiếp phụ trách làm Trưởng ban, đồng thời chủ động xây dựng lịch TCD; niêm yết công khai và thông báo đến 18/18 xã, thị trấn trong huyện. Địa điểm TCD được bố trí thuận lợi, bảo đảm các điều kiện cần thiết và phục vụ tốt nhất.

Theo số liệu thống kê, từ đầu năm 2019 đến nay, tại Ban TCD của huyện đã tiếp 6 lượt công dân; trong đó Ban TCD tiếp 5 lượt, Chủ tịch UBND huyện tiếp trực tiếp 1 lượt. Về tiếp nhận đơn trong 6 tháng đầu năm, Ban TCD huyện tiếp nhận 18 đơn với 18 vụ việc; gồm 17 đơn phản ánh, kiến nghị và 1 đơn khiếu nại. Đến nay, huyện đã giải quyết theo quy định pháp luật xong 10/17 đơn, đạt 58,8%; 7 đơn hiện đang trong quá trình điều tra, xác minh.

 Niêm yết, công khai lịch tiếp công dân để thuận tiện cho người dân khi đến làm việc tại Ban tiếp công dân.
Niêm yết, công khai lịch tiếp công dân để thuận tiện cho người dân khi đến làm việc tại Ban tiếp công dân.

Nhìn chung công tác TCD tại huyện Yên Minh đã dần đi vào nề nếp, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, góp phần quan trọng trong việc củng cố niềm tin, tăng cường mối quan hệ giữa cấp ủy Đảng, chính quyền Nhà nước với người dân trên địa bàn. Qua đó, giúp cho người dân hiểu được những vấn đề đang tồn tại và góp phần giảm đáng kể tình trạng người dân gửi đơn thư khiếu kiện vượt cấp.

Đồng chí Tống Thị Ngân, Phó Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện, Trưởng ban TCD huyện, cho biết: Thời gian qua, công tác TCD và các kiến nghị, phản ánh của công dân được Ban TCD huyện tiếp nhận, báo cáo kịp thời tới lãnh đạo huyện để có sự chỉ đạo các cấp, các ngành liên quan xem xét giải quyết đúng chính sách, pháp luật. Đối với các nội dung phản ánh, kiến nghị không thuộc thẩm quyền, Ban TCD huyện đã hướng dẫn công dân gửi đơn đến các ngành, chính quyền địa phương có liên quan để giải quyết; tránh tình trạng gây bức xúc, khiếu kiện, khiếu nại kéo dài, vượt cấp. Qua đó, đã tạo được lòng tin của nhân dân đối với cơ quan Nhà nước; góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Để thực hiện hiệu quả việc TCD, thời gian tới, huyện tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác TCD và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện; duy trì chế độ TCD thường xuyên tại Ban tiếp công dân và chế độ TCD định kỳ, đột xuất của lãnh đạo huyện tại trụ sở Ban TCD huyện. Tiếp nhận, phân loại, xử lý kịp thời, đúng quy định pháp luật các đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện. Đồng thời tiếp tục triển khai các kế hoạch tiếp xúc, đối thoại với người dân các xã để nắm bắt và giải quyết kịp thời các kiến nghị, bức xúc; qua đó, nhằm hạn chế đơn thư khiếu kiện, góp phần duy trì ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Bài, ảnh: Hồng Cừ

.