100% nhà thuốc ứng dụng công nghệ thông tin liên thông với Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia

Thứ Ba, 14/05/2019, 11:04 (GMT+7)

BHG - Nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và nâng cao trách nhiệm của cán bộ y tế, đặc biệt là người kê đơn thuốc và bán lẻ thuốc trong việc thực hiện quy định của pháp luật về kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn trọng tâm là kháng sinh, qua đó góp phần giảm tình trạng kháng kháng sinh, lạm dụng thuốc, sử dụng thuốc không hợp lý. Kiểm soát việc kê đơn, mua bán thuốc theo đơn, nguồn gốc xuất xứ, giá thuốc mua vào, bán ra tại mỗi nhà thuốc trong tỉnh và công khai minh bạch trong quản lý giá thuốc, Sở Y tế Hà Giang đã triển khai Đề án “Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn, giai đoạn 2017-2020”.

Quầy thuốc Tân Sơn, phường Trần Phú (TPHG) ứng dụng CNTT trong kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc.
Quầy thuốc Tân Sơn, phường Trần Phú (TPHG) ứng dụng CNTT trong kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc.

Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã có 119 cơ sở (trong đó: 72/72 nhà thuốc và 47/297 quầy bán lẻ thuốc ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc đã thực hiện liên thông với “cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia”.

Tin, ảnh: NHẬT LINH

 

.