Yên Minh quan tâm thực hiện các chính sách dân tộc

Thứ Tư, 24/04/2019, 09:04 (GMT+7)

BHG - Những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Yên Minh tích cực triển khai các chính sách dân tộc; thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Thông qua đó, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng nâng cao, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn luôn ổn định.

Cán bộ xã Phú Lũng kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách dân tộc trên địa bàn.
Cán bộ xã Phú Lũng kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách dân tộc trên địa bàn.

Huyện Yên Minh có 16 dân tộc; trong đó, có nhiều DTTS, như: Cờ Lao, Bố Y, Pu Péo, Sán Chay… Là cơ quan quản lý nhà nước về các chính sách dân tộc, Phòng Dân tộc huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các ngành, ban chuyên môn và 18 xã, thị trấn thực hiện hiệu quả các chương trình. Căn cứ vào định hướng phát triển KT - XH của huyện, xây dựng kế hoạch, sử dụng nguồn vốn thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới nhằm thực hiện tốt công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân.

Đồng chí Sầm Xuân Giang, Trưởng ban Dân tộc huyện Yên Minh, cho biết: Để thực hiện tốt các chính sách dân tộc trên địa bàn, bên cạnh việc triển khai sử dụng hiệu quả các nguồn hỗ trợ đối với người DTTS, Phòng chủ động tham mưu UBND huyện thực hiện nghiêm công tác thanh, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách. Việc nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cán bộ phụ trách công tác dân tộc của 18 xã, thị trấn được chú trọng. Thường xuyên phối hợp với Ban Dân tộc - Tôn giáo tỉnh tổ chức các lớp tập huấn Chương trình 135, 30a, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trên địa bàn…

Nhằm góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho đồng bào DTTS, huyện đang triển khai hiệu quả Chương trình 135. Năm 2018, huyện giải ngân được trên 23 tỷ đồng đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới. Đồng thời, vận động, hỗ trợ nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, triển khai đồng bộ các biện pháp giảm nghèo bền vững theo hướng đa chiều. Thực hiện lồng ghép nhiều nguồn lực để ưu tiên cho hộ nghèo, hộ khó khăn vay vốn phát triển kinh tế; chú trọng đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Nhờ đó, kết quả giảm nghèo những năm qua trên địa bàn huyện đã giảm nhanh và bền vững, bình quân mỗi năm giảm trên 6%; năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 47,2% theo chuẩn nghèo đa chiều.

2019 là năm thứ 10 huyện Yên Minh triển khai Quyết định số 102 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân tộc thuộc hộ nghèo  vùng khó khăn. Theo đó, có 41.525 khẩu được thụ hưởng chính sách; các xã vùng II, vùng III phát huy hiệu quả nguồn vốn, góp phần vào công tác giảm nghèo. Bên cạnh đó, đảm bảo đồng bào DTTS được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, như: Y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, thông tin… Trong đó, công tác giáo dục được đặc biệt chú trọng. Các chế độ, chính sách đối với học sinh người DTTS, như: Miễn giảm học phí, hỗ trợ tiền ăn trưa cho học sinh mẫu giáo, cấp gạo... được chi trả kịp thời, đúng đối tượng theo quy định. Nhờ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, của tỉnh, con em người DTTS có điều kiện tham gia học tập, tỷ lệ trẻ em từ 6 - 14 tuổi đến trường được duy trì trên 97%.

Cùng với hỗ trợ phát triển kinh tế, công tác bảo tồn văn hóa của đồng bào các dân tộc được đặc biệt quan tâm. Bằng nhiều biện pháp hỗ trợ, khuyến khích đồng bào giữ nét văn hóa truyền thống tốt đẹp, như: Lễ hội, các nghi thức, bài hát cổ, trò chơi dân gian… Đầu tư, hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn để làm nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng và đẩy nhanh thực hiện quá trình xây dựng NTM tại địa phương. Đồng thời, có giải pháp phát huy vai trò gương mẫu của người có uy tín trong đồng bào DTTS. Thực hiện các chính sách, năm 2018, huyện đã hỗ trợ gần 200 triệu đồng để thăm hỏi, động viên người có uy tín; tặng các ấn phẩm báo, tạp chí T.Ư và địa phương…

Trong thời gian tới, để thực hiện tốt hơn các chính sách dân tộc trên địa bàn, huyện Yên Minh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước về công tác dân tộc. Tiếp tục phân bổ, sử dụng hợp lý nguồn vốn thuộc các chương trình, dự án hỗ trợ đồng bào DTTS. Phát huy vai trò của Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, người có uy tín làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Bài, ảnh: PHẠM HOAN

.