Tăng cường quản lý, khai thác cát sỏi theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Thứ Năm, 25/04/2019, 13:48 (GMT+7)

BHG - Thực hiện Thông báo số 142/TB-VPCP, ngày 12.4.2019 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ về tình hình vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát sỏi tại các địa phương. Ngày 23.4.2019, UBND tỉnh có Công văn số 1189/UBND-KTN về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tình hình vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến và yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh thời gian qua liên quan đến việc thực hiện các chính sách pháp luật về khoáng sản; xử lý vi phạm khai thác cát trái phép và công tác phòng, chống vi phạm pháp luật đối với hoạt động khai thác cát, sỏi. Cần nâng cao trách nhiệm, nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc ngăn chặn tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, nhất là đồng chí chủ tịch UBND và các cơ quan như Công an, Tài nguyên và môi trường các huyện, thành phố. Nếu địa bàn, lĩnh vực nào để xảy ra tình tạng khai thác cát, sỏi trái phép hoặc có cán bộ, công chức dưới quyền tiêu cực, tham nhũng thì phải tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm túc trách nhiệm người đứng đầu và điều chuyển, bố trí công tác khác; kiên quyết xóa bỏ các bến bãi tập kết cát, sỏi trái phép (nếu có) trên địa bàn trước ngày 31.7.2019.

Công văn chỉ đạo yêu cầu, khi tiến hành ký hợp đồng giao thầu các dự án đầu tư xây dựng công trình có sử dụng cát, sỏi phải chứng minh bằng văn bản về nguồn gốc hợp pháp của cát, sỏi; chỉ phê duyệt, thanh toán, quyết toán đối với phần khối lượng cát, sỏi có nguồn gốc hợp pháp. Xử lý nghiêm vi phạm nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và đấu tranh ngăn chặn hiệu quả vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này. Tiếp tục rà soát để điều chỉnh và tổ chức thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng cát, sỏi trên địa bàn.

                               Huy Ba

.