123
Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính B106 - Báo Hà Giang điện tử

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính B106

Thứ Sáu, 12/04/2019, 14:03 (GMT+7)

BHG - Sáng 12.4, tại Hội trường Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp (CQ – DN) tỉnh, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Đảng ủy Khối CQ – DN tỉnh tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính B106 (hệ vừa làm vừa học). Tới dự có đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối CQ – DN tỉnh; lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh, Đảng ủy Khối CQ – DN tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối CQ – DN tỉnh phát biểu tại Lễ khai giảng
Đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối CQ – DN tỉnh phát biểu tại Lễ khai giảng

Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính B106 (hệ vừa làm vừa học) có 71 học viên là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh và đảng viên thuộc Đảng ủy Khối CQ – DN tỉnh. Trong khóa học các học viên sẽ học tập, nghiên cứu các nội dung như: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân; tình hình nhiệm vụ của địa phương...

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối CQ – DN tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng chí mong muốn các học viên nêu cao tinh thần tự giác, chấp hành tốt nội quy, quy chế học tập, sắp xếp công việc chuyên môn hợp lý để tham gia học tập đầy đủ các nội dung, chương trình của khóa học. Từ đó, vận dụng linh hoạt những kiến thức được học để giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công việc của cơ quan, đơn vị mình.

Tin, ảnh: Đại Tâm

.