Lấy ý kiến nhân dân về đề nghị khen thưởng Huân chương

Thứ Sáu, 15/02/2019, 09:40 (GMT+7)

BHG - Ngày 14.2, UBND tỉnh có Công văn số 328/UBND-TĐKT về việc lấy ý kiến nhân dân đề nghị khen thưởng Huân chương. Để công tác khen thưởng, bình xét, suy tôn đề nghị khen thưởng năm 2018 bảo đảm tính công khai, dân chủ, đúng đối tượng, đúng thành tích, đúng thủ tục theo quy định. Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn nhân dân tham gia ý kiến, đóng góp cho các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng Huân chương theo danh sách dưới đây. Ý kiến của nhân dân xin được gửi về địa chỉ hòm thư điện tử: baohagiang@gmail.com, hoặc thư tay về địa chỉ Tòa soạn Báo Hà Giang, số 5, đường Nguyễn Huệ, Tp Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Để Báo Hà Giang tổng hợp, báo cáo.

>>Danh sách tập thể, cá nhân được UBND tỉnh đề nghị thưởng Huân chương

>> Danh sách bổ sung

 

 

.