123
Tỉnh ta bố trí 42 đội viên Dự án 600 làm cán bộ, công chức các cấp - Báo Hà Giang điện tử

Tỉnh ta bố trí 42 đội viên Dự án 600 làm cán bộ, công chức các cấp

Thứ Sáu, 11/01/2019, 18:19 (GMT+7)

BHG -Thực hiện Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ, ưu tú có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND xã thuộc 64 huyện nghèo (Dự án 600) của Chính phủ, tỉnh Hà Giang lựa chọn 67 đội viên bố trí làm Phó Chủ tịch UBND xã tại 6 huyện nghèo của tỉnh, bao gồm: Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc, Hoàng Su Phì, Xín Mần. Trong thời gian thực hiện Dự án 600, tỉnh đã bố trí 7 đội viên có trình độ, năng lực, phù hợp với vị trí việc làm vào chức danh cán bộ, công chức cấp huyện, xã.

Tháng 8.2017, sau khi tổng kết Dự án 600; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Dự án 600, đồng thời đảm bảo đúng tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17.4.2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện 30a tiếp tục bố trí công tác cho đội viên thuộc Dự án 600; trong đó, ưu tiên sắp xếp đội viên có trình độ chuyên môn phù hợp vào chức danh cán bộ, công chức cấp huyện, xã. Sau 1 năm tiếp tục thực hiện Dự án, toàn tỉnh đã bố trí được thêm 35 đội viên làm cán bộ, công chức cấp huyện, xã. Trong đó, có nhiều đội viên được bố trí vào các vị trí việc làm như: Chuyên viên văn phòng HĐND – UBND và các phòng chuyên môn của huyện; Chủ tịch Hội LHPN xã, Bí thư Đoàn xã…

Dự kiến năm 2019, huyện Đồng Văn, Mèo Vạc quy hoạch, bố trí việc làm cho thêm 3 đội viên. Trong quá trình triển khai Dự án, có 1 đội viên bỏ việc; 1 đội viên xin thôi không tham gia; 1 đội viên bầu không trúng chức danh PCT UBND xã nhiệm kỳ 2016 – 2021, sau khi kết thúc Dự án đã được bố trí việc làm theo “Đề án thí điểm tuyển chọn 500 trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020” của Bộ Nội vụ. Các đội viên còn lại tuy  đang giữ chức danh PCT UBND xã nhưng chưa bố trí làm cán bộ, công chức các cấp, do không có biên chế và trình độ chuyên môn đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển ở cơ sở.

Dự án 600 đã tăng cường cho các xã đội ngũ trí thưc trẻ có trình độ chuyên môn; được bồi dưỡng kỹ năng để tham gia lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu phát triển KT – XH, giữ vững AN - QP địa phương; phát huy trình độ, năng lực, áp dụng kiến thức, kinh nghiệm triển khai thực hiện các chương trình, đề án, mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao. Phần lớn đội viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

AN GIANG

.