123
HĐND huyện Xín Mần thực hiện quyết liệt công tác giám sát ở cơ sở - Báo Hà Giang điện tử

HĐND huyện Xín Mần thực hiện quyết liệt công tác giám sát ở cơ sở

Thứ Tư, 07/11/2018, 08:38 (GMT+7)

BHG - Giám sát là một trong những chức năng chủ yếu của HĐND, thực hiện tốt công tác này, sẽ góp phần nắm bắt, giải quyết kịp thời bức xúc ở địa phương. Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ; thời gian qua, HĐND huyện Xín Mần đã triển khai giám sát trên tất cả các lĩnh vực, từng bước giải quyết hiệu quả ý kiến, kiến nghị của cử tri.  

Đoàn giám sát HĐND huyện Xín Mần sử dụng thiết bị điện tử đo chiều dài tuyến đường giao thông nông thôn xã Nà Chì.
Đoàn giám sát HĐND huyện Xín Mần sử dụng thiết bị điện tử đo chiều dài tuyến đường giao thông nông thôn xã Nà Chì.

Hoạt động giám sát theo chuyên đề được Thường trực và các Ban HĐND huyện chú trọng, chất lượng được nâng lên; trong đo, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, bức xúc được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm. Từ năm 2016 đến nay, sau khi Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện thực hiện các cuộc giám sát, các xã đã giải quyết tổng số 29 kiến nghị. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri chủ yếu tập trung trong các lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng, cấp quyền sử dụng đất, chế độ chính sách cho người nghèo, hệ thống lưới điện...

Trong năm nay, HĐND huyện đã tổ chức giám sát chuyên đề về lĩnh vực đầu tư, quản lý, xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn thuộc Chương trình 1 triệu tấn xi - măng và một số nguồn vốn lồng ghép liên quan tại các xã: Thèn Phàng, Trung Thịnh, Thu Tà... Thường trực HĐND huyện trực tiếp giám sát 48 đầu điểm công trình; trong đo, có 38 đầu điểm đường giao thông và 10 đầu điểm về kiên cố hóa kênh mương. Qua giám sát, HĐND huyện có 7 kiến nghị đối với UBND huyện và 11 ý kiến với UBND 6 xã được giám sát để thực hiện trong thời gian tiếp theo. Bên cạnh đó, UBND huyện và các xã đã bám sát nội dung kiến nghị của cử tri, kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề  trọng tâm, trọng điểm, khắc phục khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Với mỗi đợt tiến hành giám sát, những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền được các đại biểu HĐND phân tích, trả lời tại chỗ; những ý kiến, kiến nghị không thuộc thẩm quyền được ghi nhận, phản ánh với Thường trực HĐND, giao UBND huyện và các phòng chức năng xem xét, giải quyết thỏa đáng.

Đồng chí Hạng Kháy Vần, Chủ tịch HĐND huyện Xín Mần cho biết: Thực tế cho thấy, tại 6 xã được Thường trực HĐND huyện  giám sát thời gian qua cho thấy, các công trình xây dựng thực hiện theo Chương trình 1 triệu tấn xi - măng bộc lộ nhiều hạn chế như: Tiến độ thi công còn chậm hoặc thiếu so với dự toán; hầu hết các tuyến đường đều thiếu phần lề, rãnh phía ta - luy dương hoặc nếu có cũng không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật; chất lượng bê - tông mặt đường một số tuyến chưa đảm bảo; nhiều tuyến đường còn thiếu nguồn vốn; một số tuyến không có biển báo hạn chế trọng tải xe, không thường xuyên khơi thông rãnh thoát nước, đắp lề đường, dẫn đến nhanh xuống cấp.

Bên cạnh chỉ ra những hạn chế trong công tác điều hành, quản lý và tổ chức thực hiện, Thường trực và các Ban HĐND huyện đã đôn đốc UBND huyện xem xét, giải quyết và báo cáo HĐND huyện theo đúng quy định. Nhờ đó, đã giúp cho lãnh đạo huyện có những thông tin, giải pháp phù hợp thúc đẩy phát triển KT - XH.

Bài, ảnh: Văn Long

.