Kết quả thu phí BVMT đối với khai thác khoáng sản năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Thứ Sáu, 21/09/2018, 15:44 (GMT+7)

Thực hiện Nghị định số: 164/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về phí Bảo vệ Môi trường  đối với khai thác khoáng sản. Cục Thuế tỉnh Hà Giang tổng hợp công khai kết quả thu phí BVMT đối với khai thác khoáng sản năm 2017 trên địa bàn tỉnh (xem nội dung chi tiết tại đây).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.