Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Giang đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động

Thứ Tư, 05/09/2018, 16:34 (GMT+7)

BHG - Thực hiện tốt Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố và HĐND các xã, phường nhiệm kỳ 2016-2021”, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hoạt động của HĐND thành phố Hà Giang tiếp tục có sự đổi mới, hiệu quả; công tác chỉ đạo, điều hành của Thường trực HĐND đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy; hoạt động giám sát, khảo sát có trọng tâm, trọng điểm. Trong giám sát có sự đổi mới, đi vào chiều sâu; sau cuộc giám sát đã ban hành kết luận giám sát và có kiến nghị cụ thể về từng nội dung gửi đến UBND thành phố xem xét, giải quyết kịp thời. Các phiên giải trình, chất vấn của Thường trực HĐND với UBND và các thành viên UBND thành phố được thực hiện nghiêm túc, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thực thi nhiệm vụ; các hội nghị tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri được thực hiện theo quy định. Duy trì có hiệu quả và nâng cao chất lượng Diễn đàn “Chiều thứ Sáu nghe dân nói” tại các xã, phường; qua đó, đã kịp thời đề xuất với BTV Thành ủy nhiều nội dung phục vụ cho công tác lãnh, chỉ đạo.

Người dân thành phố Hà Giang đối thoại với chính quyền về những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm.
Người dân thành phố Hà Giang đối thoại với chính quyền về những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm.

Trong 7 tháng đầu năm, HĐND thành phố tổ chức được 4 cuộc kiểm tra, giám sát, khảo sát; nội dung chủ yếu về thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH và các Kết luận của Thường trực và BTV Thành ủy, như: Giám sát tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất tại các xã, phường; kiểm tra việc triển khai thực hiện chủ đề năm 2018 trên địa bàn thành phố; giám sát kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm… Qua kiểm tra, giám sát phát hiện và tiếp nhận phản ánh các vấn đề còn, bất cập trong quản lý điều hành; nhất là đối với các ngành chức năng và UBND các xã, phường; Thường trực HĐND thành phố đã kiến nghị 21 nội dung cụ thể với UBND thành phố và các cơ quan có liên quan để giải quyết. Qua theo dõi, đôn đốc, đã có 15 kiến nghị được giải quyết, 6 kiến nghị đang giải quyết.

Cùng với công tác kiểm tra, giám sát; hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tốt cáo của công dân được HĐND thành phố luôn quan tâm. Từ đầu đến nay, Thường trực HĐND thành phố và HĐND các xã, phường đã phối hợp với Ủy ban MTTQ cùng cấp tổ chức cho đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri (đã tổ chức 17 hội nghị tiếp xúc cử tri, có 2.092 lượt cử tri tham dự, với 199 ý kiến phát biểu). Thường trực HĐND thành phố đã xem xét và chuyển 49 ý kiến, kiến nghị của cử tri đến UBND thành phố chỉ đạo giải quyết và báo cáo tại kỳ họp theo quy định. Trong các buổi tiếp xúc cử tri đã thực hiện tốt các nội dung theo Quy chế phối hợp; triển khai tốt công tác chuẩn bị, chủ trì, định hướng nội dung ngắn gọn, dành nhiều thời gian cho cử tri phát biểu ý kiến; các nội dung báo cáo trước hội nghị cử tri ngắn gọn; lãnh đạo UBND và các phòng, ban thuộc UBND thành phố tiếp thu và trực tiếp giải trình, trả lời các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri.

Cùng đó, Thường trực HĐND thành phố đã duy trì và thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo quy định; thường xuyên đôn đốc các cơ quan giải quyết và trả lời công dân đảm bảo đúng thời gian quy định. Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức 11 buổi tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân thành phố; tiếp nhận 8 đơn thư; trong đó, 6 đơn đề nghị, 2 đơn tố cáo; nội dung đề nghị, khiếu nại chủ yếu về vấn đề giải quyết tranh chấp đất đai. Qua xem xét, Thường trực HĐND thành phố chuyển 8 đơn đến cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền. Qua theo dõi, đôn đốc đến nay, đã giải quyết xong 8/8 vụ việc…

Đồng chí Lê Xuân Vinh, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Giang, cho biết: Hoạt động của HĐND thành phố tiếp tục có nhiều đổi mới. Thường trực HĐND và các Ban HĐND đã chú trọng đổi mới trong kiểm tra, giám sát những vấn đề được dư luận xã hội và cử tri quan tâm;  góp phần nâng cao trách nhiệm và hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Công tác tiếp xúc cử tri đảm bảo dân chủ, sát với thực tế. Các đại biểu HĐND thành phố đã chủ động, tích cực trong các hoạt động, sâu sát cơ sở để lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Nhiều kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu HĐND thành phố được chỉ đạo giải quyết khẩn trương, kịp thời; đáp ứng yêu cầu về đời sống xã hội và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Bài, ảnh: VĂN NGHỊ

.