123
Các giải pháp tiến tới Bảo hiểm Y tế toàn dân - Báo Hà Giang điện tử

Các giải pháp tiến tới Bảo hiểm Y tế toàn dân

Thứ Ba, 03/07/2018, 09:53 (GMT+7)

BHG - Tính đến hết quý I.2018, toàn tỉnh có 98,5% dân số có thẻ Bảo hiểm Y tế (BHYT), vượt 1% so với chỉ tiêu bao phủ BHYT Chính phủ giao trong năm 2018 và vượt 0,3% so với chỉ tiêu được giao khi kết thúc giai đoạn 2016 - 2020. Để có được kết quả trên, năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch và các giải pháp cụ thể thực hiện công tác khai thác, tăng tỷ lệ người tham gia BHYT ở tất cả các nhóm đối tượng một cách bền vững.

Bộ phận “một cửa” hướng dẫn đơn vị, người dân hoàn thiện thủ tục hồ sơ BHXH, BHYT.
Bộ phận “một cửa” hướng dẫn đơn vị, người dân hoàn thiện thủ tục hồ sơ BHXH, BHYT.

Chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu, lãnh, chỉ đạo và phối hợp thực hiện: Từ thực tiễn tổ chức thực hiện chính sách thời gian qua, có thể thấy, việc chủ động trong công tác tham mưu, lãnh, chỉ đạo và phối hợp thực hiện sẽ giúp huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành. Đối với chính sách BHYT, chính sách có liên quan mật thiết đến sức khỏe toàn dân lại càng đòi hỏi có sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương, từ tỉnh đến cơ sở, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành chức năng.

BHXH tỉnh chỉ đạo, phân công các phòng nghiệp vụ phối hợp, tham gia thực hiện công tác tuyên truyền theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; đồng thời báo cáo tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh, có kiến nghị, đề xuất để cấp ủy Đảng và chính quyền có những chỉ đạo kịp thời trong triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, khai thác, mở rộng đối tượng tham gia BHYT: Một trong những bài học kinh nghiệm được rút ra trong thực hiện chính sách BHYT là tập trung làm tốt công tác tuyên truyền. Thông qua công tác này sẽ làm thay đổi nhận thức, hành động của người dân về vai trò, tầm quan trọng của việc tham gia BHYT. Điều này không chỉ góp phần thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, mà còn là mục tiêu phát triển bền vững của địa phương. Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối thoại trực tiếp tại cơ sở, BHXH tỉnh đã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh tổ chức các buổi tọa đàm, tuyên truyền, đối thoại với chủ sử dụng lao động, người lao động tại các doanh nghiệp về các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, đồng thời hướng dẫn và chỉ đạo BHXH các huyện thành phố tổ chức thực hiện tuyên truyền đối thoại tại cơ sở. Đặc biệt, trong năm 2017, BHXH tỉnh đã tổ chức 17 cuộc tuyên truyền đối thoại trực tiếp tại các xã có tỷ lệ bao phủ BHYT thấp.

Cải cách thủ tục hành chính trong công tác thu, cấp thẻ BHYT: Thực hiện cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian giao dịch của đơn vị sử dụng lao động với cơ quan BHXH, BHXH Việt Nam đã tập trung rà soát toàn bộ thủ tục hành chính trong công tác thu; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; triển khai giao dịch điện từ trong đăng ký đóng BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; nhận – trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu điện. Thủ tục hồ sơ đăng ký, quy trình thực hiện, thời hạn giải quyết đăng ký nộp BHYT tiếp tục được rút ngắn và giảm bớt, tạo điều kiện tối đa cho đơn vị sử dụng lao động và nhân dân khi đăng ký tham gia BHYT. Trong 6 tháng đầu năm, có trên 94,1% (68.932/73.234) hồ sơ giao dịch điện tử và qua hệ thống bưu điện. So với năm 6 tháng đầu năm 2017, số lượt hồ sơ giao dịch tăng 114,5% (68.932/60.182).

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT: Tỉnh ta có trên 215 cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) từ tuyến tỉnh đến tuyến xã. Trong những năm qua, BHXH tỉnh đã phối hợp với Sở Y tế tổ chức ký hợp đồng với tất cả các cơ sở KCB BHYT theo đúng quy định của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn, trong đó có cả các cơ sở KCB ngoài công lập, đảm bảo cho người dân được tiếp cận với dịch vụ KCB BHYT một cách thuận lợi nhất, nhất là địa bàn các xã đi lại khó khăn để mọi người dân có thẻ BHYT được đảm bảo quyền lợi đầy đủ và thuận tiện nhất.

Đến nay, 100% các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh đều được kết nối với hệ thống thông tin giám định BHYT của cơ quan BHXH theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và BHXH Việt Nam. BHXH tỉnh bố trí cán bộ thường trực ở tất cả các cơ sở KCB từ tuyến huyện trở lên để phối hợp với các cơ sở KCB giải quyết ngay mọi khó khăn, vướng mắc từ phía người bệnh đảm bảo cho họ được hưởng đầy đủ quyền lợi ngay tại cơ sở KCB.

Để thực hiện tốt các giải pháp trên thì công tác thanh tra, kiểm tra luôn được BHXH tỉnh quan tâm thực hiện. Hàng năm, BHXH Việt Nam tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho viên chức làm công tác thanh tra, kiểm tra, qua đó trình độ năng lực của viên chức làm công tác thanh tra, kiểm tra của BHXH tỉnh được nâng lên.

Lê Tĩnh (BHXH tỉnh)

.