Tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản tại xã Ngọc Minh (Vị Xuyên)

Thứ Sáu, 01/06/2018, 15:25 (GMT+7)

BHG - Ngày 30.5.2018, UBND tỉnh đã có Công văn số 1870/UBND-KTN về tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản tại xã Ngọc Minh (Vị Xuyên), Công văn nêu rõ: Chấp thuận cho Công ty TNHH Tường Phong dừng việc cải tạo các bãi thải tại mỏ mangan Bản Sám, xã Minh Ngọc (Vị Xuyên); tiếp tục thi công Đề án đóng cửa mỏ mangan Bảm Sám nhưng chỉ với hạng mục “Nạo vét lòng suối Bản Sám”, việc nạo vét thực hiện xong trước ngày 30.6.2018; đồng thời phải đẩy nhanh việc lập, hoàn thành các thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép khai thác mỏ mangan Bản Sám xong trước ngày 30.9.2018 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định trình UBND tỉnh cấp phép theo đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp  luật khác có liên quan. Nghiêm cấm mọi hoạt động khai thác, tuyển quặng tại khu mỏ mangan Bản Sám, trường hợp phát hiện Công ty TNHH Tường Phong còn có hoạt động khai thác, tuyển quặng trái phép; không khắc phục xong việc nạo vét lòng suối Bản Sám; hoặc sau 30.9.2018, nếu Công ty TNHH Tường Phong không hoàn thành các thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép khai thác mỏ mangan thì UBND tỉnh sẽ thực hiện đóng cửa mỏ toàn bộ và không cấp lại Giấy phép khai thác khoáng sản cho đơn vị.

Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên chỉ đạo UBND xã Ngọc Minh, Trưởng thôn Bản Sám tổ chức quản lý, bảo vệ hàng rào chắn đường vào xưởng tuyển quặng và đường lên moong khai thác mỏ mangan Bản Sám; giám sát kiểm tra chặt chẽ mọi hoạt động của Công ty TNHH Tường Phong trên địa bàn quản lý và báo cáo kịp thời với UBND tỉnh; kiểm điểm trách nhiệm cá nhân người đứng đầu các đơn vị liên quan do thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý Nhà nước về đất đai, khoáng sản, môi trường trên địa bàn…

P.V

 

.