123
Mặt trận Tổ quốc nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội - Báo Hà Giang điện tử

Mặt trận Tổ quốc nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội

Thứ Tư, 13/06/2018, 16:53 (GMT+7)

BHG - Giám sát và phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ); từ đó, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân. Phó Chủ tịch Uy ban MTTQ tỉnh Triệu Quốc Lương, cho biết: MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thường xây dựng kế hoạch giám sát độc lập theo nội dung hướng dẫn của ngành dọc cấp trên ngay từ đầu năm. Các vấn đề được giám sát liên quan mật thiết đến đời sống hàng ngày, như: Các chế độ về chính sách của học sinh bán trú, người nghèo, dân tộc thiểu số; cung cấp giống cây trồng cho người dân; mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công… Từ đó, giúp cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành, cũng như phát huy được quyền làm chủ, giám sát của nhân dân trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách.

Cán bộ xã Quyết Tiến (bên trái) thăm hỏi gia đình cựu chiến binh.
Cán bộ xã Quyết Tiến (bên trái) thăm hỏi gia đình cựu chiến binh.

Cụ thể trong năm 2017, MTTQ tỉnh đã phối hợp với lãnh đạo sở Tài nguyên - Môi trường, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp giám sát nội dung tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ở xã Sơn Vĩ, Pả Vi và UBND huyện Mèo Vạc. Qua quá trình giám sát cho thấy, UBND huyện đã bố trí, và bổ sung cán bộ làm nhiệm vụ tiếp công dân; tăng cường đầu tư trang thiết bị theo khả năng hiện có và cơ bản đáp ứng được yêu cầu, như: Bố trí trụ sở tiếp dân, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, niêm yết lịch tiếp dân, nội quy tiếp dân và các biểu mẫu về quyền và nghĩa vụ của công dân… Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được tăng cường; công tác chỉ đạo, điều hành được thực hiện thường xuyên; do đó, hạn chế được đơn thư phát sinh. Việc giám sát thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) tại huyện Bắc Mê, với những nội dung về công tác tuyên truyền, kiểm tra các hộ kinh doanh; các khâu trồng trọt, sơ chế, chế biến thực phẩm tại các bếp ăn tập thể…, cho thấy công tác chỉ đạo, điều hành được thực hiện thường xuyên; qua đó, hạn chế các trường hợp vi phạm ATTP trên địa bàn.

Tuy nhiên, qua quá trình giám sát đã phát hiện những vấn đề bất cập,  như: Cấp xã ở huyện Mèo Vạc chưa bố trí được phòng tiếp công dân riêng, mà chủ yếu tiếp chung tại bộ phận “một cửa” của xã; một số xã chưa lập sổ theo dõi phản ánh kiến nghị của người dân và kết quả giải quyết; công tác tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ở một số đơn vị, cơ sở hiệu quả chưa cao, thiếu tính đồng bộ. Hay, công tác quản lý, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, tập huấn cấp Giấy chứng nhận ATTP còn chậm; thiếu kinh phí để trang bị các text thử nhanh phục vụ việc xác định hàng giả, hàng kém chất lượng…

Từ công tác giám sát, nhiều vấn đề xã hội, vướng mắc, kiến nghị của nhân dân được nêu lên và giải quyết. Tuy nhiên, lãnh đạo MTTQ cũng nhận định: Vai trò giám sát của nhân dân còn hạn chế, do thiếu hiểu biết về pháp luật. Hiện, MTTQ chỉ dừng lại ở việc giám sát và nêu kiến nghị của người dân đến các cơ quan chức năng để giải quyết chứ chưa có cơ chế nào đủ mạnh để đòi hỏi các cơ quan phải thực thi, giải quyết nhanh chóng các bức xúc của nhân dân. Kinh nghiệm rút ra ở công tác giám sát là: Cần lựa chọn những người thực sự có năng lực, uy tín, tâm huyết, có kinh nghiệm thì hoạt động giám sát và phản biện xã hội mới đạt hiệu quả cao, giữ được niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào MTTQ.

Bài, ảnh: Lê Hải

.