HĐND huyện Yên Minh thực hiện tốt phương châm "Nghe dân nói, nói cho dân nghe"

Thứ Sáu, 01/06/2018, 07:54 (GMT+7)

Những năm qua, hoạt động của HĐND huyện Yên Minh đã có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả; thực hiện tốt chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, chức năng giám sát theo luật định. Các kiến nghị sau giám sát đã được cơ quan chuyên môn của huyện nghiêm túc tiếp thu, có biện pháp khắc phục trong quản lý, điều hành phát triển KT-XH. Việc giám sát, đôn đốc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri được đẩy mạnh. Bên cạnh đó, công tác tiếp dân được duy trì thường xuyên, nghiêm túc, kịp thời tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân.

HĐND huyện đã đổi mới, nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri (TXCT), tránh hình thức, đơn điệu; thực hiện TXCT theo địa bàn bầu cử, qua các cuộc họp tại nơi cư trú, đối thoại trực tiếp, TXCT điện tử thông qua việc sử dụng công nghệ thông tin, qua hòm thư điện tử cá nhân của đại biểu HĐND huyện… Đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng tổng hợp các ý kiến, kiến nghị sau TXCT của đại biểu, đảm bảo phản ánh đúng thẩm quyền giải quyết của từng cấp; tránh trường hợp phản ánh trùng lắp về nội dung đã được giải quyết, gửi không đúng cấp có thẩm quyền; thực hiện tốt phương châm “Nghe dân nói, nói cho dân nghe”, tạo đồng thuận cao trong việc giải quyết những vấn đề lớn, cấp thiết, nội cộm.

Đồng chí Lê Quang Đoàn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Yên Minh cho biết: Thời gian qua, HĐND huyện đã đổi mới, chú trọng nâng cao chất lượng các kỳ họp. Từ việc nâng cao chất lượng giám sát của HĐND đến đổi mới cách ra nghị quyết; đảm bảo các Nghị quyết HĐND được ban hành đúng quy định, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện; nâng cao chất lượng các văn bản, ý thức trách nhiệm của đại biểu dự kỳ họp trong thảo luận, quyết định các nội dung quan trọng. Chất lượng thảo luận của đại biểu HĐND được nâng cao, nhiều phiên chất vấn thu hút được sự quan tâm của cử tri. Mỗi đại biểu HĐND huyện đều làm tốt vai trò là báo cáo viên, tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện, nghị quyết của HĐND, các quyết định, phương án của UBND huyện…

Bên cạnh đó, HĐND huyện còn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và chính sách của địa phương đến cử tri; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc giám sát và thực hiện kết luận sau giám sát. Hiện nay, HĐND huyện đang thực hiện có hiệu quả Đề án Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, nhiệm kỳ 2016- 2021. Cùng với đó, chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng đề án sao cho phù hợp tình hình thực tế.

Thời gian tới, HĐND huyện tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động; phát huy vai trò trách nhiệm trong hoạt động giám sát, kiểm tra; nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết, chất lượng đại biểu; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao chất lượng điều hành của Thường trực HĐND trong kỳ họp; đổi mới, nâng cao chất lượng giám sát, tiếp xúc cử tri.

PHẠM HOAN

.