Sau 2 năm thi đua thực hiện "Tám lời căn dặn của Bác"

Thứ Bảy, 19/05/2018, 08:27 (GMT+7)

BHG - Ngày 26.3.1961, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Hà Giang vinh dự, tự hào và phấn khởi được đón Bác Hồ lên thăm. Tại đây, Người có Tám lời căn dặn và đã trở thành “kim chỉ nam” để Đảng bộ tỉnh ta đề ra các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch phát triển KT – XH và từng bước nỗ lực, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Nhân dân xã Linh Hồ (Vị Xuyên) thi đua làm đường giao thông, xây dựng Nông thôn mới.
Nhân dân xã Linh Hồ (Vị Xuyên) thi đua làm đường giao thông, xây dựng Nông thôn mới.

Ngày 18.3.2016, Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 49-KH/TU triển khai phong trào thi đua thực hiện “Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Hà Giang, giai đoạn 2016 – 2020”; ngày 12.4.2016, UBND tỉnh ban hành Chương trình số 88/CTr-UBND phát động phong trào thi đua “Thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang, giai đoạn 2016-2020”. Cụ thể hóa kế hoạch, chương trình của tỉnh; các cấp ủy Đảng, chính quyền và các cơ quan, đơn vị đã tích cực hưởng ứng bằng nhiều hình thức phong phú, linh hoạt, phát huy tốt truyền thống thi đua yêu nước, tự hào dân tộc; tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. 100% các cơ quan, đơn vị, huyện, thành phố đăng ký giao ước thi đua với UBND tỉnh và triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua. Tiêu biểu như: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thực hiện phong trào thi đua với chủ đề “Ghi nhớ và thực hiện tốt lời Bác căn dặn; phát huy sức mạnh đoàn kết; đổi mới phong cách, lề lối làm việc; hướng mạnh về cơ sở”; Hội Liên hiệp Phụ nữ phát động phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; Sở Giáo dục - Đào tạo thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; Công an tỉnh phát động phong trào với chủ đề “Ghi nhớ và thực hiện tốt lời Bác căn dặn, lực lượng Công an ra sức thi đua vì bình yên biên giới, vì hạnh phúc nhân dân”.

Sau hơn 2 năm thực hiện phong trào thi đua, các cấp ủy Đảng, chính quyền và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; Ủy ban MTTQ và các đoàn thể phát huy hiệu quả vai trò của quần chúng nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và quản lý xã hội; kinh tế của tỉnh có bước phát triển vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực. Các vấn đề về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, y tế, văn hóa được quan tâm, chú trọng. Toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý và sử dụng ngân sách, tiết kiệm trong đầu tư xây dựng. Đặc biệt, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên được phát huy; lề lối, tác phong làm việc được đổi mới, góp phần nâng cao uy tín, vai trò lãnh đạo của đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp; đời sống vật chất, tinh thần của người dân tiếp tục được cải thiện; an ninh - quốc phòng được củng cố; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Từ phong trào thi đua, nhiều mô hình hay, nhiều tấm gương điển hình trên các lĩnh vực học tập, công tác, lao động sản xuất được nhân rộng; các cơ quan, đơn vị đã kịp thời biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu. Phong trào thi đua đã khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo; là động lực để cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực lao động, sản xuất, học tập; góp phần quan trọng thực hiện thành công các chỉ tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.

Bài, ảnh: BIỆN LUÂN

.