Hưởng ứng Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc"

Thứ Hai, 09/04/2018, 14:01 (GMT+7)

BHG - Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21.6.2017, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã Công bố Thể lệ và phát động Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 13, năm 2017 – 2018 và tổ chức trao giải thưởng cho các tác phẩm đạt giải vào dịp Kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18.11.1930 – 18.11.2018).

Nội dung các tác phẩm dự Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” phải có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam về xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhất là việc thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; tuyên truyền cuộc vân động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Tết vì người nghèo”…; đấu tranh phản bác những luận điều sai trái, phản động của các thế lực thù địch lợi dụng tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền chống phá Đảng, Nhà nước và gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc… Các tác phẩm dự Giải được cơ quan thông tấn, báo chí trong nước đăng tải kể từ ngày 1.10.2016 đến 20.9.2018. Thể loại báo chí được xét Giải gồm báo viết, báo phát thanh, báo hình, báo điện tử và ảnh báo chí. Thời gian nhận các tác phẩm dự Giải từ 21.6.2017 đến hết ngày 20.9.2018, địa chỉ gửi về: Ban tổ chức Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc”, số 46 – Tràng Thi, Hà Nội.

Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với  Ban Tuyên giáo T.Ư, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức 2 năm một lần.

Lê Lâm

Chi tiết Thể lệ Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” bạn đọc có thể tham khảo tại đây: >>Xem thể lệ

.