123
Tăng cường phối hợp chăm lo nữ CNVC-LĐ - Báo Hà Giang điện tử

Tăng cường phối hợp chăm lo nữ CNVC-LĐ

Thứ Năm, 15/03/2018, 08:31 (GMT+7)

BHG - Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức và người lao động (CNVC- LĐ) là một chức năng cơ bản của hoạt động tổ chức Công đoàn; đặc biệt là nữ CNV-LĐ. Vì vậy, ngày 5.12.2017 Liên đoàn Lao động tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp số 03/CTPH-LĐLĐ-HLHPN  “Về tổ chức các hoạt động trong nữ cán bộ, CNVC-LĐ giai đoạn 2017 – 2022”.

Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, giáo dục trong nữ cán bộ, CNVC-LĐ được các cấp Công đoàn trong toàn tỉnh vận dụng linh hoạt, sáng tạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động mang đặc thù về giới đạt kết quả tốt. Công đoàn các cấp đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, triển khai nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp tới các Ban Nữ công, quần chúng tại các Công đoàn sơ sở; đặc biệt là những vấn đề liên quan đến lao động nữ và trẻ em. Đồng thời, tuyên truyền, vận động chị em tự giác học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ; rèn luyện về phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”.

Các cấp Công đoàn đã tổ chức các hoạt động về giới vào dịp: Kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, Ngày Quốc tế hạnh phúc 20.3; Ngày Gia đình Việt Nam 28.6, Tháng hành động vì trẻ em, Ngày Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu, Ngày thành lập Hội LHPN và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10… Nội dung tuyên truyền, giáo dục trọng tâm về các vấn đề giới, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; công tác Dân số - SKSS, chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, trẻ em, kiến thức nuôi dạy con. Tập trung phổ biến, tuyên truyền các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm của lao động nữ và trẻ em. Thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ ngày 29.11.2011 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Công tác vận động nữ CNVC-LĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH -HĐH đất nước”.

Trên cơ sở đó, hai bên cơ quan đã phối hợp triển khai Đề án “Tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”; “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” trong nữ CNVC-LĐ. Các phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; phong trào“ Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”,... đã được các cấp Công đoàn gắn kết linh hoạt, sáng tạo với phong trào thi đua  “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” của Tổng Liên đoàn Lao động; gắn các phong trào thi đua với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Tám lời căn dặn của Bác Hồ với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang. Phối hợp tham gia giới thiệu, đề xuất, lựa chọn tập thể, cá nhân cán bộ CNVC-LĐ đề cử giải thưởng Kovalevskaia, giải thưởng “Phụ nữ Việt Nam”; xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển của phụ nữ Việt Nam”, giải thưởng “Tài năng sáng tạo nữ Tổng Liên đoàn”. Thông qua các phong trào thi đua, nữ CNVC-LĐ được trưởng thành về mọi mặt, trên tất cả các lĩnh vực công tác, đã phát huy được trí tuệ, năng lực, thực hiện tốt chức năng người lao động, người vợ, người mẹ trong gia đình; góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển KT – XH của đất nước.

Hai cơ quan đã tổ chức tham gia, góp ý vào các dự thảo chính trị luật pháp, chỉ thị, nghị quyết, báo cáo, chương trình, kế hoạch, đề án... của tỉnh và Trung ương; tập trung vào các chính sách có liên quan đến cán bộ CNVC-LĐ, vấn đề liên quan đến phụ nữ, gia đình và trẻ em; các chính sách an sinh xã hội đang thực thi tại địa phương. Tăng cường trao đổi thông tin và các văn bản chỉ đạo có liên quan công tác vận động cán bộ CNVC-LĐ nữ liện quan đến vấn đề tiền hôn nhân và bình đẳng giới, góp phần hạn chế tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết thống. Các hoạt động lồng ghép giữa Liên đoàn Lao động và Hội LHPN tỉnh tập trung hướng mạnh về cơ sở, tuyên truyền vận động các doanh nghiệp quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách pháp luật của Nhà nước, chăm lo cho người lao động; vận động nữ CNVC-LĐ tích cực tham gia các hoạt động Hội tại nơi cư trú. Hàng năm, có trên 95% các Ban Nữ công đạt loại Khá trở lên; trên 85% chị em đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và trên 95% đạt “Gia đình văn hóa”.

Để tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp và nâng cao hiệu quả trong thực hiện công tác phụ nữ và bình đẳng giới; hai cơ quan tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm về vai trò, vị trí của phụ nữ, công tác phụ nữ bình đẳng giới, tạo điều kiện cho nữ CNVC-LĐ phát huy toàn diện. Phối hợp tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong thực hiện luật pháp, chính sách liên quan đến cán bộ nữ CNVC-LĐ, bình đẳng giới, gia đình và trẻ em gái. Đấu tranh phòng, chống bạo lực gia đình; phòng, chống các tệ nạn xã hội, mua bán, xâm hại phụ nữ và trẻ em gái. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh theo Quyết định số 218/QĐ-TW của Bộ Chính trị. Chủ động rà soạt, tham mưu giới thiệu nhân sự nữ cán bộ Hội, nữ CNVC-LĐ đủ tiêu chuẩn có phẩm chất, năng lực cho cấp ủy tham gia vào quy hoạch và giữ các chức danh quản lý các cấp; xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”.

          Thu Oanh     

  (Liên đoàn Lao động tỉnh)

.