123
Giữ vững danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc - Báo Hà Giang điện tử

Giữ vững danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc

Thứ Năm, 15/03/2018, 08:29 (GMT+7)

BHG - Những năm qua, BCH Công đoàn Bưu điện tỉnh đã ra sức thi đua, sáng tạo, động viên cán bộ, đoàn viên nỗ lực làm việc, hoàn thành và vượt chỉ tiêu, kế hoạch giao. Để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, ngay từ đầu năm, Ban Giám đốc Bưu điện tỉnh đã chỉ đạo, giao kế hoạch sản xuất, kinh doanh cho các đơn vị trực thuộc; thực hiện ký cam kết hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch Tổng Công ty giao; chỉ đạo xây dựng kế hoạch hành động sản xuất kinh doanh toàn Bưu điện tỉnh và các đơn vị trực thuộc; thành lập đội ngũ bán hàng chủ động, chỉ đạo các đơn vị trong việc tổ chức tiếp thị, tìm kiếm khách hàng, thúc đẩy kinh doanh, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị. Tập trung xây dựng các cơ chế, chính sách bán hàng, chăm sóc khách hàng; tìm mọi biện pháp hiệu quả nhất thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch. Thực hiện rà soát, xắp xếp, bố trí  lại lao động phù hợp với khả năng chuyên môn; rà soát mạng điểm phục vụ, khai thác tại các bưu cục, mạng vận chuyển, các tuyến phát, thu gom, điểm giao dịch để thực hiện các biện pháp hợp lý hóa tổ chức sản xuất trong toàn Bưu điện tỉnh.

Đoàn viên Công đoàn Bưu điện chuẩn bị phát hành báo, tạp chí đến cơ sở.
Đoàn viên Công đoàn Bưu điện chuẩn bị phát hành báo, tạp chí đến cơ sở.

Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì Bưu cục giao dịch, Bưu cục Khai thác, Bưu cục phát “Sạch – gọn –  đẹp”… Kết quả các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2017 đều đạt, vượt kế hoạch đề ra: Doanh thu đạt trên 54,5 tỷ đồng, đạt gần 109% kế hoạch giao, tăng 16% so với năm 2016; năng suất lao động thực hiện 282 triệu đồng/người/năm; thu nhập bình quân đạt 7,4 triệu đồng/người/tháng; nộp ngân sách Nhà nước tại địa phương đúng thời hạn; tham gia nộp bảo hiểm cho người lao động đúng, đủ, kịp thời với số tiền gần 2,9 tỷ đồng. Hàng năm, có từ 80% đoàn viên Công đoàn đạt danh hiệu đoàn viên xuất sắc trở lên, 80% tổ Công đoàn đạt xuất sắc, 100% Công đoàn cơ sở thành viên đạt tiêu chuẩn vững mạnh, trong đó, có trên 70% vững mạnh xuất sắc. Công đoàn Bưu điện tỉnh luôn đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc.

Bên cạnh đó, Công đoàn cũng thường xuyên đổi mới về phương thức tổ chức, nội dung hoạt động, động viên người lao động tích cực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thông qua các phong trào thi đua, lao động sáng tạo. Nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được áp dụng kịp thời đem lại hiệu quả thiết thực trong phục vụ sản xuất, kinh doanh, quản lý, tiết kiệm chi phí điển hình như: Cải tiến tuyến đường thư cấp II, cấp III vận chuyển xe máy theo hình thức thuê khoán bằng phương tiện thuê xe xã hội, rút ngắn chỉ tiêu thời gian Bưu gửi EMS và báo Hà Giang, hợp lý hóa tổ chức mạng vận chuyển; nâng cao phong cách phục vụ cho đội ngũ giao dịch viên; hoàn thiện, đổi mới quản lý và chăm sóc khách hàng  dịch vụ bưu chính... 

Trong năm qua, Công đoàn đã phối hợp, phát động các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Tổng Công ty (15.6.2007 – 15.6.2007); Chương trình thi đua ‘”Nâng cao chất lượng các dịch vụ Bưu chính chuyển phát năm 2017”; phong trào thi đua “Nâng cao hiệu quả hoạt động của Điểm Bưu điện - Văn hóa xã năm 2017” được Tổng Công ty biểu dương khen thưởng 1 cá nhân tiêu biểu xuất sắc có nhiều đóng góp cho cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Tổng Công ty từ năm 2008 đến nay. Bưu điện tỉnh tổ chức tôn vinh, khen thưởng 14 tập thể, 13 cá nhân và 22 lao động thuê khoán có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2008 - 2016; Chương trình thi đua “Bưu cục kiểu mẫu, giao dịch viên chuyên nghiệp năm 2017” được Tổng Công ty khen thưởng 2 Bưu cục kiểu mẫu và 2 giao dịch viên chuyên nghiệp. Hàng tháng, Bưu điện tỉnh đều chấm điểm khen thưởng 1 Bưu cục kiểu mẫu và 1 giao dịch viên chuyên nghiệp. Năm 2017, Bưu điện tỉnh và 2 đơn vị trực thuộc được Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam khen thưởng hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất, kinh doanh; 27 cá nhân đạt danh hiệu Lao động bán hàng giỏi, Bưu tá tận tụy, khai thác viên giỏi, nhân viên vận chuyển bưu chính giỏi và nhân viên Điểm Bưu điện  - Văn hóa xã giỏi; Bưu điện tỉnh khen thưởng 16 đơn vị trực thuộc đạt danh hiệu đơn vị hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất, kinh doanh; 62 cá nhân đạt Giám đốc đơn vị kinh doanh giỏi, lao động bán hàng giỏi, bưu tá tận tụy, khai thác viên giỏi, nhân viên vận chuyển bưu chính giỏi và bưu tá xã, nhân viên Điểm Bưu điện  - Văn hóa xã giỏi.

Các phong trào thi đua do Bưu điện tỉnh, địa phương phát động như: Thi đua “Thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Giang”; lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào sáng kiến; phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” thường xuyên được duy trì và thực hiện tốt …

Công tác đào tạo, nâng cao trình độ cho cán bộ, công nhân viên được đơn vị quan tâm và bố trí tham gia các lớp đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, đảm bảo nguồn lao động hợp lý đáp ứng với công việc. Trong năm 2017, có hơn 576 lượt người tham dự các lớp đào tạo, tập huấn, 16 cán bộ, công nhân viên đang theo học các lớp nâng cao trình độ; tổ chức thi nâng bậc nghề công nhân cho 19 người, xét nâng lương, ngạch bậc theo đúng quy định.

Mục tiêu hoạt động năm 2018, được Công đoàn Bưu điện xác định: Chú trọng nâng cao năng lực, hiện đại hóa mạng lưới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các khâu khai thác, quản lý dịch vụ; xem chất lượng là sự sống còn của doanh nghiệp, phục vụ tốt nhất mọi nhu cầu của khách hàng. Đồng thời, tổ chức Công đoàn tiếp tục thực hiện tốt vai trò vận động công nhân, viên chức, người lao động, tạo sự đồng thuận, quyết tâm cao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ.

Bài, ảnh: Thành Đồng

(LĐLĐ tỉnh)

.