123
Sắp xếp, kiện toàn các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc - Báo Hà Giang điện tử

Sắp xếp, kiện toàn các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc

Thứ Ba, 27/02/2018, 07:52 (GMT+7)

BHG - Câu chuyện tổ chức, sắp xếp lại bộ máy hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở các cấp, ngành, địa phương đang được dư luận rất quan tâm. Và ngành Y tế Hà Giang cũng đang thực hiện chủ trương này theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Chăm sóc bệnh nhi tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Quang.
Chăm sóc bệnh nhi tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Quang.

Thực tế của ngành Y tế Hà Giang cho thấy, tuyến tỉnh vẫn còn nhiều đầu mối, cồng kềnh trong tổ chức bộ máy, dàn trải về nguồn lực đầu tư. Đối với tuyến huyện, một số đơn vị cần được sáp nhập, thu gọn; tuyến xã cũng rất cần có sự rà soát, sắp xếp một cách hợp lý các phòng khám đa khoa khu vực.

Cuối năm 2015, Bộ Y tế và Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 51, hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế. Đây là cơ sở quan trọng để ngành Y tế các tỉnh, thành phố rà soát, nghiên cứu và đề suất, tham mưu cho tỉnh về việc tổ chức, sắp xếp lại bộ máy, đảm bảo đáp ứng nhiệm vụ cải cách hành chính, đồng thời không ngừng tinh gọn bộ máy hoạt động, giảm nhân viên hành chính, tăng cán bộ chuyên môn. Từ đó, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, phục vụ tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Thực tế hiện nay, ở tuyến tỉnh ngành Y tế quản lý 2 chi cục, 8 đơn vị sự nghiệp, 5 bệnh viện, 1 Trường Trung cấp Y; tuyến huyện có 11 Trung tâm Y tế, 3 bệnh viện đa khoa khu vực, 8 bệnh viện đa khoa tuyến huyện, 19 phòng khám đa khoa khu vực, 11 Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và 11 Phòng Y tế; tuyến xã có 177 Trạm Y tế. Thực hiện chủ trương của T.Ư, sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Y tế đã quan tâm, chỉ đạo triển khai sắp xếp, kiện toàn các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc sở.

Sau khi rà soát, nghiên cứu kỹ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc, ngành Y tế đã báo cáo thực trạng với tỉnh và đề xuất phương án kiện toàn theo đúng quy định và căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương theo hướng tinh gọn đầu mối quản lý, tập trung nguồn nhân lực cho hoạt động chuyên môn.

Theo đó năm 2017, ngành đã kiện toàn các phòng chuyên môn thuộc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, giảm từ 4 phòng xuống còn 3 phòng chức năng. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Như Chưởng, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cho biết: Thực hiện yêu cầu tinh gọn cơ cấu tổ chức, đơn vị đã sáp nhập 2 phòng gồm: Phòng Thông tin truyền thông quản lý ngộ độc thực phẩm và và Phòng Đăng ký chứng nhận sản phẩm thành Phòng Nghiệp vụ. Sau khi sáp nhập, hoạt động của chi cục tốt hơn, đầu mối quản lý được giảm bớt.

Đặc biệt, ngành Y tế đã nỗ lực hoàn thiện Đề án Sáp nhập các Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe, Trung tâm Phòng, chống sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS thành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trực thuộc Sở Y tế. Đề án đã được Sở Y tế trình Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xem xét. Theo Đề án này, sẽ tinh giản đầu mối từ 5 đơn vị xuống còn 1 đơn vị; kiện toàn 10 phòng, 23 khoa giảm xuống còn 3 phòng, 12 khoa.

Tại tuyến huyện, thành phố, căn cứ điều kiện thực tế của tỉnh, năm 2018 ngành Y tế sẽ hoàn thiện Đề án Sáp nhập Trung tâm Dân số kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế. Như vậy, dự kiến sẽ tinh giản được 11 đầu mối. Đề án này sẽ được hoàn thiện ngay trong quý I này. Đối với tuyến xã, năm 2018, ngành sẽ rà soát, sắp xếp hợp lý các phòng khám đa khoa khu vực, đảm bảo hoạt động hiệu quả hơn.

Nhóm P.V

.