123
Để Văn hóa doanh nghiệp trở thành chuẩn mực, đi vào chiều sâu - Báo Hà Giang điện tử

Để Văn hóa doanh nghiệp trở thành chuẩn mực, đi vào chiều sâu

Thứ Năm, 08/02/2018, 08:35 (GMT+7)

BHG - Năm 2017, Công ty Điện lực Hà Giang được Tập đoàn Điện lực Việt Nam tặng Cờ “Đơn vị hoàn thành xuất sắc toàn diện các mặt công tác”. Cùng với hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, sự vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Giang cùng Điện lực các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc; công tác Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) năm 2017 của ngành điện Hà Giang thu được những kết quả đáng mừng, có sức lan tỏa rộng rãi, từng bước đi vào chuẩn mực, có chiều sâu.

Giao dịch viên Điện lực Hoàng Su Phì tận tình hướng dẫn người dân đến giao dịch.
Giao dịch viên Điện lực Hoàng Su Phì tận tình hướng dẫn người dân đến giao dịch.

Thực hiện VHDN, ngay từ đầu năm, Công ty Điện lực Hà Giang đã thành lập Tiểu ban chỉ đạo của Công ty, ban hành kế hoạch thực hiện, xây dựng Bảng tiêu chuẩn chấm điểm về VHDN của Công ty và các đơn vị trực thuộc để triển khai đến từng cá nhân; đồng thời thành lập Tổ kiểm tra, đánh giá chấm điểm VHDN. Tổ chức ký cam kết giữa Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Công ty với Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn các đơn vị trực thuộc về thực thi VHDN và phát động phong trào thi đua trong cán bộ, công nhân viên, người lao động (CB,CNV-LĐ) toàn Công ty nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi.

Để CB,CNV-LĐ trong toàn ngành có cơ sở thực hiện VHDN, Công ty Điện lực Hà Giang đã xây dựng, ban hành Bộ tài liệu Văn hóa làm việc và ứng xử của Công ty; xây dựng Video clip VHDN về những nội đúng và chưa đúng chuẩn mực để tuyên truyền. Ban lãnh đạo Công ty thường xuyên phổ biến, quán triệt tới toàn thể CB,CNV-LĐ về văn hóa EVN, Văn hóa làm việc và ứng xử của EVN dưới nhiều hình thức trong các cuộc họp, giao ban sản xuất, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Cùng với thực hiện VHDN, Công ty Điện lực Hà Giang còn triển khai thực hiện chương trình 5S, từ đó trụ sở Công ty và các đơn vị trực thuộc, các phòng giao dịch khách hàng tại trụ sở Công ty và 10 Điện lực trực thuộc luôn khang trang, sạch đẹp, với đội ngũ giao dịch viên am hiểu chuyên môn, hòa nhã, lịch sự tạo cảm giác thoải mái với khách hàng khi đến giao dịch. Công tác thi đua, khen thưởng được cải thiện, từng bước cụ thể hóa các tiêu chí trong bảng chấm điếm, từ đó tạo sự bình đẳng, công khai, minh bạch trong các phong trào thi đua, là động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đời sống vật chất, tinh thần của CB,CNV-LĐ ngày một nâng cao; các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể thao trong CB,CNV-LĐ nhân kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước, ngày truyền thống của ngành, của địa phương, đơn vị được duy trì tốt.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số CB,CNV-LĐ chưa tận tâm với công việc, còn vi phạm các nội quy, quy trình khi thực hiện nhiệm vụ, có thái độ chưa đúng mực với khách hàng; ý thức, trách nhiệm với công việc còn hạn chế…

Để VHDN trở thành chuẩn mực, thực sự đi vào chiều sâu và đúng trọng tâm, trọng điểm, Công ty Điện lực Hà Giang đã xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động VHDN năm 2018 sát với các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, đặc biệt là triển khai hiệu quả Đề án thực hiện VHDN, văn hóa lãnh đạo, văn hóa học tập không ngừng của EVNNPC; tổ chức ký cam kết thực hiện VHDN giữa lãnh đạo và CB,CNV-LĐ. Đồng thời tiếp tục xây dựng Video clip về văn hóa lãnh đạo, phản ánh việc thực hiện VHDN tại Công ty hàng quý theo chỉ đạo của Tổng Công ty, trong đó chú trọng thực hiện tốt các nội dung: Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật được giao, các chỉ tiêu về an toàn lao động, giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và tối ưu hóa chi phí. Xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ ở tất cả các lĩnh vực kỹ thuật, kinh doanh, quản trị... Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, giải quyết kịp thời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng, phấn đấu tiếp tục tăng trưởng cao về điểm đánh giá độ hài lòng của khách hàng. Duy trì và thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện VHDN gắn với chương trình 5S, để xây dựng môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp, văn minh lịch sự; áp dụng có hiệu qua hệ thống KPIs vào SXKD… Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực thi VHDN của cán bộ CNV; xây dựng kế hoạch truyền thông cụ thể từng quý, từng chuyên đề theo các lĩnh vực chuyên môn của các đơn vị trực thuộc như: Dịch vụ chăm sóc khách hàng; thi đua tiết kiệm điện; giảm tổn thất điện năng; tri ân khách hàng; bảo đảm an toàn hành lang lưới điện; an toàn bảo hộ lao động; chăm lo đời sống; chế độ chính sách; bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp cho người lao động, công tác an sinh xã hội...

Bài, ảnh: VĂN NGHỊ

.