123
Cần sửa lại biển chỉ dẫn - Báo Hà Giang điện tử

Cần sửa lại biển chỉ dẫn

Thứ Bảy, 24/02/2018, 16:04 (GMT+7)

BHG - Tại 2 đầu cầu Km 18 Yên Định (Bắc Mê) có cắm biển phân luồng tải trọng cho xe ô - tô khi đi qua cầu mới và cầu cũ (cầu yếu). Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, biển cắm 2 đầu cầu lại giống nhau.

Theo chỉ dẫn trên biển, khi đi từ thành phố Hà Giang vào Bắc Mê, xe trên 10 tấn sẽ đi cầu mới, xe dưới 10 tấn đi cầu cũ. Nhưng đi từ Bắc Mê ra thành phố Hà Giang, xe trên 10 tấn lại đi qua cầu cũ, xe dưới 10 tấn đi cầu mới.

Như vậy, biển chỉ dẫn này không có tác dụng.

 2 biển chỉ dẫn tại 2 đầu cầu.
2 biển chỉ dẫn tại 2 đầu cầu.

CTV

.