Những nổi bật trong cải cách hành chính ở Bắc Quang

Thứ Ba, 16/01/2018, 08:37 (GMT+7)

BHG - Công tác cải cách hành chính (CCHC) ở Bắc Quang năm 2017 có rất nhiều điểm nổi bật, hướng tới xây dựng một chính quyền kiến tạo phát triển vì sự thịnh vượng của đất nước, sự hài lòng của người dân.

Thực hiện đồng bộ 6 nội dung trọng tâm trong CCHC, UBND huyện Bắc Quang đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị tự kiểm tra, tự rà soát các văn bản, quy định pháp luật. Niêm yết công khai các Bộ thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực quản lý nhà nước tại 100% Trung tâm Dịch vụ hành chính công từ huyện đến xã, phường, thị trấn. Một số TTHC được niêm yết công khai tại tất cả các cơ quan chuyên môn và Bộ phận “Một cửa” và “Một cửa” điện tử liên thông” ở Trung tâm UBND huyện, UBND 23 xã, thị trấn. Kết quả cho thấy, trong năm 2017, đã có 299 Bộ TTHC cấp huyện và 112 Bộ TTHC cấp xã, thị trấn được niêm yết công khai. Thông qua hệ thống mạng điện tử, Bộ phận “Một cửa điện tử liên thông”, UBND huyện, các xã, thị trấn đã cập nhật kịp thời 126 TTHC. Nhờ đó, đã giải quyết dứt điểm, rút ngắn 1/5 số thời gian làm TTHC phục vụ nhân dân. Cụ thể: Năm 2017, huyện Bắc Quang đã tiếp nhận và giải quyết 71.938 hồ sơ. Trong đó, cấp huyện tiếp nhận và giải quyết xong 9.184 hồ sơ, cấp xã là 62.754 hồ sơ. Việc tiếp nhận và giải quyết trực tiếp hồ sơ tại Bộ phận “Một cửa” và “Một cửa điện tử liên thông” đã góp phần nâng cao trình độ và trách nhiệm của cán bộ, công chức Nhà nước trong việc giải quyết các TTHC. Các cầu nối truyền hình trực tuyến kết nối 23 xã, thị trấn với UBND huyện cũng đã góp phần nâng cao chất lượng quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Chính quyền lắng nghe, các TTHC được cập nhật, giải quyết nhanh, gọn đã tạo lòng tin đối với nhân dân...

Bộ phận “Một cửa” điện tử liên thông ở thị trấn Vĩnh Tuy.
Bộ phận “Một cửa” điện tử liên thông ở thị trấn Vĩnh Tuy.

Công tác CCHC năm 2017 tại Bắc Quang còn được đánh giá cao từ việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, UBND huyện đã xác định và bố trí đúng vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn cho gần 3.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức các cấp. Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý, điều hành văn bản và hệ điều hành VNPT-Ioffice 3.0 tích hợp chữ ký số, phần mềm dịch vụ hành chính công, tập huấn sử dụng thành thạo Trang thông tin điện tử xã, thị trấn, phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức, văn thư, lưu trữ... Đồng thời, tiến hành thực hiện đồng bộ cơ chế giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính. Những giải pháp trên đã tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, dám nghĩ, dám làm và tự chịu trách nhiệm trước mọi công việc được giao.

Một cải cách mạnh dạn năm qua tại Bắc Quang chính là việc xếp sắp lại bộ máy quản lý nhà nước đối với 4 đơn vị sự nghiệp thành 2 đơn vị đó là: Sáp nhập Đài TT – TH với Trung tâm TTVH & Du lịch, thành Trung tâm Văn hoá, Thông tin và du lịch thuộc UBND huyện Bắc Quang; sáp nhập Trạm Dịch vụ vệ sinh và Môi trường với Trung tâm Cấp thoát nước, thành Trung tâm Dịch vụ Công cộng – Môi trường và Cấp thoát nước huyện Bắc Quang. Cùng việc sáp nhập là việc thi tuyển chức danh: Giám đốc và Phó Giám đốc các đơn vị sáp nhập để tìm người có năng lực lãnh đạo, điều hành cơ quan mới. Và đó cũng là giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị mới sáp nhập.

Các giải pháp đồng bộ trong CCHC tại Bắc Quang năm 2017 còn phải kể đến việc thi tuyển chức danh lãnh đạo khối các đơn vị trường học toàn địa bàn; thi sát hạch mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các công chức xã, thị trấn để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm. Đây là giải pháp bước đầu để Bắc Quang tiến tới xây dựng Đề án Thi tuyển cán bộ lãnh đạo chủ chốt các xã, thị trấn, cán bộ lãnh đạo các phòng, ban chủ chốt của địa phương trong thời gian không xa.

Huyện Bắc Quang cũng đã mạnh dạn thực hiện điều tra mức độ hài lòng của người dân đối với các tổ chức, cá nhân, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện quản lý, điều hành. Trong tổng số 13 cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện đã nhận được đánh giá xuất sắc là 9 cơ quan; còn lại, 3 cơ quan nhận được câu trả lời là tốt và 1 cơ quan được nhân dân đánh giá loại khá. Căn cứ vào kết quả điều tra, UBND huyện sẽ có các giải pháp thích hợp để các cơ quan chuyên môn trực thuộc hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Trong công tác đánh giá chất lượng quản lý, điều hành của các xã, thị trấn cũng cho thấy: Kết quả có 15 xã được dư luận, nhân dân đánh giá chính quyền phục vụ tốt; còn lại 8 xã đạt khá.

Nhiệm vụ trong CCHC năm 2018 được UBND huyện Bắc Quang xác định: Phát huy kết quả đạt được trong năm 2017, thực hiện nghiêm sự chỉ đạo, điều hành của tỉnh, huyện đối với công tác CCHC; tăng cường vai trò lãnh đạo, điều hành của các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở làm cho công tác CCHC phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn; đẩy mạnh hơn nữa việc áp dụng công nghệ thông tin vào trao đổi, giải quyết nhanh, gọn, đúng Luật, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn Bắc Quang.

Bài, ảnh: Nguyễn Hùng

.