123
Nghị quyết 99/NQ-HĐND thông qua Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Nhà nước, giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh Hà Giang - Báo Hà Giang điện tử

Nghị quyết 99/NQ-HĐND thông qua Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Nhà nước, giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh Hà Giang

Thứ Sáu, 12/01/2018, 08:57 (GMT+7)

BHG - Từ ngày 6 đến ngày 8.12, tại tại Hội trường lớn HĐND - UBND tỉnh, Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã được tổ chức. Tại Kỳ họp, các đại biểu đã tập trung trí tuệ thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết 99/NQ-HĐND thông qua Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Nhà nước, giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh Hà Giang.

XEM NGHỊ QUYẾT

.