123
Tập huấn phương pháp và kỹ năng viết "Câu chuyện thành công, bài học kinh nghiệm" - Báo Hà Giang điện tử

Tập huấn phương pháp và kỹ năng viết "Câu chuyện thành công, bài học kinh nghiệm"

Thứ Năm, 14/12/2017, 09:09 (GMT+7)

BHG - Trong 3 ngày 11- 13.12, Ban điều phối chương trình giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa (CPRP)  tỉnh Hà Giang phối hợp với Báo Hà Giang tổ chức lớp tập huấn phương pháp và kỹ năng viết “Câu chuyện thành công, bài học kinh nghiệm”.

Tham gia lớp tập huấn có 49 học viên là cán bộ Ban điều phối chương trình CPRP, Ban thực thi cấp tỉnh, Tổ hỗ trợ huyện và Ban quản lý dự án của 30 xã thuộc vùng dự án. Lớp tập huấn được các Giảng viên thuộc Báo Hà Giang trang bị những kiến thức về: Cách viết tin, cách viết Gương người tốt việc tốt; hướng dẫn cách sử dụng máy ảnh, chụp ảnh báo chí; phương pháp sáng tạo tác phẩm; thực hành viết tin, bài, chụp ảnh.  

Qua kiểm tra, viết bài thu hoạch, có 100% số học viên đạt yêu cầu và được cấp Giấy Chứng nhận. 

Lãnh đạo Ban điều phối chương trình CPRP Hà Giang, trao Giấy Chứng nhận cho các học viên - ảnh Nguyễn Văn Đối ( Ban điều phối chương trình CPRP Hà Giang)
Lãnh đạo Ban điều phối chương trình CPRP Hà Giang, trao Giấy Chứng nhận cho các học viên. Ảnh: Nguyễn Văn Đối 

Nguyễn Thị Hồng  

 Ban điều phối chương trình CPRP   Hà Giang

.