123
Kết quả thực hiện ủy thác cho vay qua các hội, đoàn thể ở thị trấn Yên Bình - Báo Hà Giang điện tử

Kết quả thực hiện ủy thác cho vay qua các hội, đoàn thể ở thị trấn Yên Bình

Thứ Sáu, 08/12/2017, 10:53 (GMT+7)

BHG - Thị trấn Yên Bình là trung tâm chính trị, kinh tế - văn hóa, xã hội của huyện  Quang Bình, thị trấn có tổng diện tích tự nhiên là 4.750 ha, được chia thành 6 thôn, bản và 5 tổ dân phố, với tổng số 1.331 hộ, 5594 khẩu, gồm 15 dân tộc anh em cùng sinh sống; hầu hết người dân ở đây sống bằng nghề làm ruộng, chăn nuôi và trồng trọt. Trong thời gian qua, các hội, đoàn thể của thị trấn đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) thực hiện có hiệu quả chương trình cho vay ưu đãi của Chính phủ cho các hộ nghèo để có thêm nguồn vốn phát triển sản xuất, kinh doanh; vì vậy đời sống vật, chất tinh thần của người dân đã và đang từng ngày được cải thiện rõ rệt.

Để giúp người dân tiếp cận được nguồn vốn vay từ Ngân hàng CSXH, để thực hiện hiệu quả văn bản liên tịch giữa Ngân hàng CSXH, Hội Nông dân (HND), Hội Liên hiệp Phụ nữ (HPN), Hội Cựu chiến bình (CCB), Đoàn Thanh niên (ĐTN) về việc ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Quang Bình và các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên làm tốt công tác phối hợp, triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ, nguồn vốn tín dụng chính sách được giải ngân nhanh chóng, kịp thời đến đúng đối tượng thụ thưởng; giúp cho hàng nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện và dần ổn định cuộc sống.

Một buổi giải ngân của Ngân hàng CXSXH huyện Quang Bình tại thị trấn Yên Bình.
Một buổi giải ngân của Ngân hàng CXSXH huyện Quang Bình tại thị trấn Yên Bình.

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Nguyễn Thị Hằng, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Quang Bình cho biết: Để triển khai thực hiện tốt công tác cho vay ưu đãi hộ nghèo và các đối tượng chính sách, Ban Giám đốc đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với các cấp hội kịp thời chỉ đạo cơ sở triển khai có hiệu quả các cơ chế chính sách mới liên quan đến tín dụng CSXH, thu thập số điện thoại của khách hàng và triển khai dịch vụ đối chiếu dư nợ, tiền gửi qua tin nhắn. Đồng thời, chỉ đạo các Tổ tiết kiệm và vay (TK và VV) vốn thực hiện bình xét công khai, dân chủ và có sự giám sát của chính quyền thôn, xóm cùng các tổ chức hội, đoàn thể cấp xã và hướng dẫn hộ có nhu cầu vay vốn hoàn thiện hồ sơ thủ tục để Ngân hàng giải ngân, không để tồn đọng vốn. Cùng đó, chỉ đạo việc huy động tiền gửi của tổ viên Tổ TK và VV vào nề nếp; đối với các tổ có tỷ lệ tổ viên tham gia gửi thấp, tổ viên chưa tham gia đều hàng tháng, Ngân hàng và các tổ chức hội cử cán bộ tham gia dự họp cùng để tuyên truyền, phổ biến và vận động. Trên cơ sở kết quả chấm điểm, đánh giá chất lượng hoạt động ủy nhiệm của Tổ TK và VV hàng tháng, Ngân hàng và các Hội, đoàn thể sẽ phối hợp củng cố, kiện toàn các tổ trung bình,  yếu. Qua đó, tiến hành xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm. Sau kiểm tra phải có văn bản tổng hợp kết quả kiểm tra để tiến hành chấn chỉnh những tồn tại, sai sót kịp thời; vì vậy đã nâng cao được chất lượng tín dụng… 

Tìm hiểu việc triển khai thực hiện ủy thác cho vay của Ngân hàng CSXH với các hội, đoàn thể tại thị trấn Yên Bình, đồng chí Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch UBND thị trấn - thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện cho biết: Tổng dư nợ đến ngày 22.11 của 4 hội, đoàn thể của thị trấn là trên 28 tỷ đồng; trong đó, HND trên 8 tỷ đồng, HPN trên 9 tỷ đồng, Hội CCB gần 5 tỷ đồng, ĐTN trên 6 tỷ đồng. Để quản lý tốt nguồn vốn vay của các hội viên, hàng tháng vào ngày 22, UBND thị trấn cùng với Ngân hàng CSXH huyện tổ chức giao ban với các Tổ vay vốn để đánh giá việc thu lãi và gốc của các hộ vay. Theo quy định, sau 30 ngày giải ngân, Tổ trưởng tổ vay vốn phải phối hợp với các tổ chức đoàn thể tiến hành kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay của các hộ. Qua kết quả kiểm tra từ đầu năm đến nay, hầu hết các hộ vay vốn đều sử dụng đúng mục đích và sử dụng đồng vốn rất hiệu quả. Các hộ vay vốn chủ yếu đầu tư vào trồng rừng kinh tế, chăn nuôi trâu sinh sản, nuôi lợn… nhiều hộ gia đình sau khi được vay vốn và làm ăn có hiệu quả nên đã thoát nghèo, điển hình như hộ các chị: Mã Thị Hạnh, tổ 2, thị trấn Yên Bình, là hội viên phụ nữ thuộc hộ nghèo, chị được vay 50 triệu đồng để xóa nhà tạm, và phát triển kinh tế, đến nay gia đình chị đã có cuộc sống ổn định; chị Hoàng Thị Chính, tổ 2, thị trấn Yên Bình vay 30 triệu đồng đầu tư nuôi trâu sinh sản; qua kiểm tra thực tế, nguồn vốn vay được chị Chính sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả, đến nay gia đình chị đã thoát nghèo… và còn rất nhiều hộ gia đình của HND, Hội CCB, HPN và ĐTN khác vay vốn đã phát huy được hiệu quả của nguồn vốn, đến nay đã thoát nghèo và từng bước ổn định cuộc sống…

Có thể nói, trong thời gian qua, Ngân hàng CSXH huyện Quang Bình đã cùng với các tổ chức xã hội, đoàn thể của thị trấn Yên Bình phối hợp rất tốt trong việc đưa nguồn vốn về cơ sở. Để tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ tới người nghèo, chị Trần Thị Liên, Chủ tịch HPN thị trấn mong muốn: Ngân hàng CSXH huyện, tổ chức hội cấp trên thường xuyên phối hợp chặt chẽ, tổ chức các lớp tập huấn, tạo điều kiện để Ban quản lý các Tổ TK và VV thực hiện tốt các công việc theo nội dung hợp đồng ủy nhiệm đã ký với Ngân hàng CSXH. Hàng năm, Ngân hàng CSXH huyện cần tổ chức tổng kết, khen thưởng những cá nhân điển hình trong việc quản lý, sử dụng vốn vay có hiệu quả. Bên cạnh đo, thường xuyên sinh hoạt tổ định kỳ để trao đổi kinh nghiệm, cũng như nhắc nhở việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, hoàn trả nợ gốc, lãi đúng hạn, giữ uy tín của tổ đối với Ngân hàng….

Bài, ảnh: Hiến Chương

.