123
Quyền lợi khi tự đi khám, chữa bệnh Bảo hiểm Y tế tuyến trên - Báo Hà Giang điện tử

Quyền lợi khi tự đi khám, chữa bệnh Bảo hiểm Y tế tuyến trên

Thứ Ba, 07/11/2017, 08:26 (GMT+7)

BHG - Sau 9 năm triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm Y tế (BHYT) đã từng bước đi vào cuộc sống, đã tác động tích cực đến chính sách BHYT, khẳng định tính đúng đắn và phù hợp trong lựa chọn chính sách an sinh xã hội thông qua lĩnh vực BHYT. Có thể nói, chính sách BHYT có vai trò quan trọng, đóng góp về tài chính và thực hiện được định hướng công bằng, hiệu quả và phát triển của hệ thống chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Năm 2014, Luật 46/2014/QH13 Luật BHYT sửa đổi bổ sung một số điều được Quốc hội thông qua ngày 13.6.2014 tại Kỳ họp thứ 7 và Quyết định số 1314/BHXH-VN ngày 02.12.2014 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT có hiệu lực từ 01.01.2015 đã tạo điều kiện thuật lợi cho người bệnh được đi khám, chữa bệnh (KCB) và hưởng các dịch vụ y tế hiện đại ở tuyến trên.

Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện KCB BHYT nhiều người bệnh hiểu chưa đầy đủ về một số quyền lợi khi đi KCB tại tuyến tỉnh, T.Ư như trong quy định theo lộ trình:

Tại Điểm 5 điều 22, luật 46/2014/QH13. Người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT đang sinh sống tại vùng có điều kiện KT-XH khó khăn, vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn; người tham gia BHYT đang sinh sống tại xã, huyện đảo khi tự đi KCB bệnh không đúng tuyến được Quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB đối với bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến T.Ư và có mức hưởng theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 4, Quyết định 1314/BHXH-VN quy định mã nơi đối tượng sinh sống:

1. Ký hiệu K1: Là mã nơi người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT, đang sinh sống tại vùng có điều kiện KT-XH khó khăn theo quy định của pháp luật.

2. Ký hiệu K2: Là mã nơi người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT, đang sinh sống tại vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

3. Ký hiệu K3: Là mã nơi người tham gia BHYT đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo theo quy định của pháp luật.

Những thẻ BHYT có mã nơi đối tượng sinh sống (ký hiệu: K1, K2, K3) khi tự đi KCB không đúng tuyến, được Quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB đối với bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến Trung ương (không cần giấy chuyển tuyến chỉ áp dụng đối với điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến T.Ư).

XUÂN THÀ (BHXH tỉnh)

.