Hà Giang

Mèo Vạc chú trọng xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh

09:18, 12/10/2017

 

BHG - Thời gian qua, Ban chỉ đạo (BCĐ) xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh (XDCSCTVM) huyện Mèo Vạc đã kiện toàn, phân công các thành viên BCĐ đôn đốc các Tổ công tác phụ trách xã, thị trấn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; phối hợp triển khai thực hiện các nội dung, chỉ thị, nghị quyết của T.Ư và Tỉnh ủy; chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát đánh giá các chương trình, đề án, chất lượng quy hoạch cán bộ. Thành lập các Đoàn kiểm tra việc lãnh, chỉ đạo và kết quả triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đối với tất cả các Chi, Đảng bộ trực thuộc; qua đó, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển KT – XH trên địa bàn.

Với việc chú trọng XDCSCTVM đã giúp các xã, thị trấn ở Mèo Vạc triển khai có hiệu qua nhiệm vụ phát triển KT – XH. Trong ảnh: Người dân xã Pả Vi chủ động mở rộng diện tích trồng cỏ phát triển chăn nuôi.

Với việc chú trọng XDCSCTVM đã giúp các xã, thị trấn ở Mèo Vạc triển khai có hiệu qua nhiệm vụ phát triển KT – XH. Trong ảnh: Người dân xã Pả Vi chủ động mở rộng diện tích trồng cỏ phát triển chăn nuôi.

Qua tìm hiểu được biết, ngay từ những ngày đầu năm 2017, BCĐ XDCSCTVM huyện Mèo Vạc đã quan tâm chỉ đạo tiếp tục thực hiện mô hình chi bộ gắn với xây dựng Nông thôn mới (XDNTM) và làng văn hóa du lịch cộng đồng; phát huy vai trò tập hợp quần chúng của Ủy ban MTTQ, các đoàn thể bằng việc đổi mới hình thức tuyên truyền, vận động quần chúng và phổ biến pháp luật; thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ của cấp uỷ, chính quyền, các đoàn thể ở cơ sở; đánh giá kết quả việc giới thiệu đảng viên giữ mối liên hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh. Để tạo sự ổn định, giúp người dân yên tâm sinh hoạt và lao động sản xuất, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Đồng thời, quan tâm phát triển dịch vụ thương mại, du lịch; đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất; vận động nhân dân đưa giống mới có năng suất cao, phù hợp với điều kiện canh tác của từng địa phương. Chủ động lên kế hoạch giúp các hộ nghèo thoát nghèo, vận động nhân dân tích cực tham gia XDNTM; thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, đẩy mạnh tuần tra giữ vững đường biên, mốc giới.

Đồng chí Thào Mí Sính, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng BCĐ XDCSCTVM huyện Mèo Vạc, cho biết: Xác định công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm, BCĐ từ huyện đến cơ sở đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ lãnh, chỉ đạo củng cố, kiện toàn các tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể ở thôn, tổ dân phố; các cấp uỷ tập trung vào củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng; đẩy mạnh thực hiện đổi mới tác phong, lề lối làm việc của các cấp, ngành và tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên, công chức viên chức trong thi hành công vụ; thực hiện tốt chế độ chính sách, làm tốt công tác kết nạp đảng viên mới, thực hiện tốt Đề án về tinh giản biên chế giai đoạn 2016-2021 và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, CCVC; triển khai kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2017 và nhiệm kỳ 2015-2020. Đặc biệt, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; giải quyết tốt đơn, thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị về “Nói đi đôi với làm”. Thường xuyên nắm tình hình, diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân, tạo sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân; thực hiện có hiệu quả Đề án 08 của Tỉnh uỷ về xây dựng lực lượng cốt cán trong tôn giáo; nhân rộng mô hình “Tổ dân vận” ở thôn, tổ dân phố; hoạt động của Hội Nghệ nhân dân gian...

Qua tìm hiểu thực tế, để giúp các xã, thị trấn hoàn thành nhiệm vụ chính trị, BCĐ XDCSCTVM huyện đã phân công các thành viên thường xuyên xuống cơ sở dự họp giao ban, kiểm tra và hướng dẫn các xã trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển KT - XH, củng cố QP – AN, khắc phục thiên tai và giúp đỡ các hộ nghèo thoát nghèo; hỗ trợ kinh phí trong thực hiện các chương trình, mục tiêu. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách xã, thị trấn tích cực bám, nắm cơ sở, tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền triển khai thực hiện phát triển KT – XH, xây dựng củng cố hệ thống chính trị; đội ngũ cán bộ tăng cường cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực đẩy mạnh phát triển kinh tế, XĐGN, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở.

Đồng chí Lê Minh Tiến, Bí thư Đảng ủy xã Pả Vi, cho biết: “Thông qua sự giúp đỡ của thành viên BCĐ XDCSCTVM huyện cùng với sự quyết liệt trong đổi mới tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên cấp xã  thời gian qua, các phong trào thi đua được xã triển khai thực hiện thường xuyên gắn với nhiệm vụ chính trị. Việc phát huy tính gương mẫu, đi đầu của đảng viên đã góp phần thay đổi tư suy sản xuất của người dân; qua đó, hình thành nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, đời sống nhân dân ngày một nâng cao”.

Có thể khẳng định, bằng việc xác định XDCSCTVM là nhiệm vụ trọng tâm cùng với những giải pháp đồng bộ, linh hoạt đã dần tạo cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tính chủ động, quyết liệt trong công tác lãnh, chỉ đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

Bài, ảnh: KIM TIẾN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Gặp mặt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trước khi đi phẫu thuật mắt tại Bệnh viện mắt Hà Nội

BHG - Chiều 10.10, tại hội trường Sở Lao động - TBXH, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Hà Giang tổ chức Chương trình ánh mắt trẻ thơ năm 2017, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trước khi đi phẫu thuật mắt tại Bệnh viện mắt Hà Nội. Đây là hoạt động thường niên nhằm tạo điều kiện đem lại đôi mắt sáng cho trẻ thơ để các em được đến trường học tập, có một tương lai tươi sáng hơn.

11/10/2017
Đơn giản hóa 22 TTHC thuộc quản lý của Bộ Xây dựng

Chính phủ vừa thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư theo Đề án Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư (Đề án 896) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

11/10/2017
Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn trường học

BHG - Ngày 11.10, Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn trường học năm học 2017 – 2018.

11/10/2017
Tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản

BHG – Ngày 11.10, Báo Hà Giang điện tử nhận được Công văn số 1300/LĐTBXH-LĐVLBHXH của Sở Lao động – TBXH về việc phối hợp triển khai Kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản. Báo Hà Giang điện tử đăng toàn văn nội dung này.

11/10/2017