123
Yên Minh, từng bước khẳng định tiếng nói đại biểu dân cử - Báo Hà Giang điện tử

Yên Minh, từng bước khẳng định tiếng nói đại biểu dân cử

Thứ Năm, 01/06/2017, 08:03 (GMT+7)

BHG- Đó là khẳng định của Chủ tịch HĐND huyện Yên Minh Nguyễn Văn Khu về định hướng chỉ đạo trọng tâm hoạt động của HĐND hai cấp ở Yên Minh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Cũng theo Chủ tịch HĐND huyện Yên Minh, sau Cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp tổ chức trong năm 2016, các đại biểu HĐND hai cấp được lựa chọn có chất lượng hơn so với nhiệm kỳ trước, tuy nhiên vẫn còn ít kinh nghiệm đồng thời yếu về năng lực hoạt động thực tiễn nên chưa đáp ứng được nhu cầu. Vì vậy, việc tập trung nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ làm công tác HĐND sẽ là nhiệm vụ hàng đầu nếu muốn nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND hai cấp của huyện.

Kết thúc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, HĐND huyện Yên Minh có 40 đại biểu cấp huyện, trong đó trình độ chuyên môn đại học và đang học đại học chiếm 82,5%, sau đại học chiếm 7,5%; đại biểu cấp xã là 485 người, trong đó trình độ chuyên môn từ trung cấp đến đại học chiếm trên 50%. Từ năm 2016 đến cuối tháng 1, HĐND huyện Yên Minh đã ban hành được 19 Nghị quyết, trong đó có 11 Nghị quyết về công tác tổ chức; tiến hành tổ chức được 8 cuộc giám sát và gần 160 lượt đại biểu tiếp xúc cử tri. Đối với HĐND cấp xã, đã ban hành được 272 Nghị quyết, tổ chức 41 cuộc giám sát và 10 cuộc khảo sát, tiếp xúc cử tri được 1.184 lượt. Sau một năm hoạt động và triển khai các chương trình, Nghị quyết nhiệm kỳ 2016 – 2021, Chủ tịch HĐND huyện Yên Minh Nguyễn Văn Khu thẳng thắn đánh giá: “Hoạt động của HĐND hai cấp ở Yên Minh tuy được chú trọng và nâng cao hơn so với nhiệm kỳ trước nhưng vẫn còn rất nhiều hạn chế cần khắc phục. Đó là công tác tổ chức các kỳ họp ở cấp xã; hoạt động tiếp xúc cử tri; hoạt động giám sát và đặc biệt là trách nhiệm của mỗi đại biểu trong thực hiện vai trò, quyền, nhiệm vụ của mình”. Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã Hữu Vinh, Nguyễn Thị Hoài cũng nhận định khách quan về hoạt động của các đại biểu HĐND xã mình: “Hiện nay vai trò của các đại biểu HĐND xã chưa được thể hiện rõ. Nhiều đại biểu hiểu chưa hết trách nhiệm của một người đại biểu nhân dân vì vậy các hoạt động như tiếp xúc cử tri, chất vấn, giám sát... chưa thực sự hiệu quả”.

Để hoạt động của HĐND các cấp ở Yên Minh được nâng lên một bước rõ rệt trong nhiệm kỳ 2016 – 2021 này, HĐND huyện Yên Minh đã xây dựng kế hoạch hành động tập trung ở các nội dung như: Nâng cao chất lượng ở các kỳ họp, từ công tác tổ chức, chuẩn bị văn bản, chất vấn...; nâng cao chất lượng chương trình tiếp xúc cử tri qua tiếp xúc bằng nhiều hình thức, từ trực tiếp đến gián tiếp hoặc lồng ghép qua các cuộc họp khác; nâng cao chất lượng hoạt động của cán bộ làm công tác Hội đồng... Trong đó, một số chương trình hành động cụ thể đã có một số đổi mới như: Thường trực HĐND huyện mỗi tháng tổ chức họp ít nhất 1 lần để đánh giá kết quả hoạt động của tháng trước và triển khai kế hoạch hoạt động tháng sau, qua đó điều chỉnh các hoạt động còn tồn tại, vướng mắc.

Ngoài ra mỗi quý 1 lần, Thường trực HĐND huyện tổ chức giao ban với Thường trực HĐND cấp xã để lắng nghe những kiến nghị, khó khăn, vướng mắc ở cơ sở và kịp thời giải quyết, đồng thời triển khai các nhiệm vụ mới. Ngoài ra, trước mỗi kỳ họp, các đại biểu đều được quán triệt phải nghiên cứu kỹ các tài liệu, báo cáo để nâng cao hoạt động chất vấn về thực hiện các chỉ tiêu, nghị quyết... Nhưng quan trọng nhất, theo đồng chí Nguyễn Văn Khu, Chủ tịch HĐND huyện Yên Minh để hoạt động của HĐND được nâng lên đó chính là con người làm công tác Hội đồng. Bởi nguồn nhân lực vẫn là gốc, quyết định kết quả, tính hiệu quả của công việc.Ngoài những đánh giá thẳng thắn của lãnh đạo các cấp ở Yên Minh, thực tế cho thấy, trong những năm qua, vai trò của HĐND hai cấp ở huyện vùng cao này chưa thực sự rõ nét. Vì vậy, mong rằng từ những nguyên nhân rút ra và những định hướng, cách triển khai trong một năm qua và thời gian tới, hoạt động của HĐND hai cấp ở Yên Minh sẽ được nâng lên rõ rệt, khẳng định tiếng nói của lực lượng đại biểu dân cử.

Duy Tuấn

.