123
Nâng cao chất lượng công tác tiếp dân ở Quang Bình - Báo Hà Giang điện tử

Nâng cao chất lượng công tác tiếp dân ở Quang Bình

Thứ Năm, 01/06/2017, 08:04 (GMT+7)

BHG- Công tác tiếp công dân (TCD) và giải quyết khiếu nại tố cáo là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng, bởi TCD là giai đoạn đầu của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đây là khâu then chốt góp phần giải quyết có hiệu quả việc khiếu nại, tố cáo của công dân; qua đó bảo vệ lợi ích của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Nhận thức rõ về tầm quan trọng của công tác TCD, trong nhiều năm qua cấp ủy, chính quyền huyện Quang Bình đã thực hiện nghiêm túc trong việc duy trì TCD và nâng cao hiệu quả công tác này.

Những năm trước đây, nhất là những năm đầu mới chia tách từ huyện Bắc Quang thành hai huyện Bắc Quang và Quang Bình; công tác TCD và giải quyết khiếu nại, tố cáo của huyện Quang Bình còn có nhiều hạn chế, một mặt do trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ huyện còn non yếu, mặt khác do trình độ dân trí của người dân quá thấp, dẫn đến việc khiếu kiện về giải quyết đất đai còn để kéo dài nhiều năm. Những năm gần đây, thực hiện Luật TCD năm 2013 và Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26.6.2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật TCD; UBND huyện Quang Bình đã chỉ đạo Ban TCD thực hiện nghiêm túc việc duy trì tiếp dân thường xuyên và nâng cao hiệu quả công tác TCD; đồng thời cử cán bộ có nghiệp vụ và năng lực pháp lý làm công tác tiếp dân, lịch tiếp dân được công bố công khai, lãnh đạo huyện có lịch tiếp công dân hàng tháng, ý kiến của công dân đến phản ánh tại phòng tiếp dân được ghi chép, tổng hợp báo cáo đầy dủ và đề nghị xử lý kịp thời.

Theo ghi nhận của phóng viên, việc TCD và giải quyết khiếu nại, tố cáo của huyện những năm gần đây đã có những chuyển biến tích cực. Riêng trong năm 2016 tại Phòng tiếp dân, UBND huyện đã tiếp 36 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị;  trong đó, tiếp dân thường xuyên được 31 lượt, lãnh đạo huyện tiếp định kỳ và đột xuất 5 lượt, với 22 người, trong đó có 1 lượt đông người, nội dung công dân phản ánh chủ yếu là lĩnh vực đất đai, bồi thường thu hồi đất tại trung tâm huyện và chế độ, chính sách xã hội, lĩnh vực lâm nghiệp, điện lưới, bảo hiểm xã hội... Với các nội dung phản ánh của công dân, cán bộ Ban TCD của huyện tiếp nhận và kịp thời xử lý đơn thư của công dân theo đúng quy định. Hướng dẫn công dân thực hiện việc khiếu nại tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh đúng cơ quan có thẩm quyền và thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Do vậy tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện có xu hướng ổn định hơn so với những năm trước; hết năm 2016 đã giải quyết xong 32/36 đơn. Riêng từ đầu năm 2017 đến nay,  công tác TCD và giải quyết khiếu nại, tố cáo của huyện được giải quyết tốt, Ban TCD tổ chức tiếp 3 lượt công dân, nội dung chủ yếu về tranh chấp đất đai, chặt phá rừng đầu nguồn, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng...

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện Quang Bình, cho biết: Trước hết, đó là công tác tuyên tuyền, phổ biến giáo dục ở một số nơi còn hạn chế, chưa được duy trì thường xuyên và chưa được triển khai sâu rộng trong nhân dân; việc xem xét, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân theo thẩm quyền ở một số ngành, đơn vị còn chậm, dẫn đến tình trạng công dân gửi đơn đề nghị nhiều lần; một số kiến nghị phản ánh của công dân tuy đã được UBND huyện giải quyết và trả lời theo đúng quy định nhưng vẫn tiếp tục khiếu kiện... Để giải quyết những tồn tại này, huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, đồng thời kiểm tra đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; báo cáo kết qủa thực hiện theo quy định. Mặt khác phối hợp với các cơ quan chuyên môn rà soát, xem xét để giải quyết dứt điểm những đơn thư hiện nay còn tồn đọng chưa giải quyết xong, những vụ việc phức tạp, kéo dài. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở... 

Có thể nói, công tác TCD, giải quyết khiếu nại tố cáo của huyện trong thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực và đạt được một số kết quả; giải quyết được hầu hết phản ánh, kiến nghị của công dân. Các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở đã có nhiều cố gắng trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đặc biệt cấp ủy, chính quyền huyện đã thường xuyên chỉ đạo tăng cường công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; nhất là những vụ việc phức tạp và tố cáo tham nhũng. Các xã, thị trấn tích cực đưa ra những giải pháp thiết thực, giải quyết dứt điểm số lượng lớn vụ việc ngay tại cơ sở, do đó hiệu quả của công tác giải quyết khiếu nại tố cáo đã được nâng lên, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

Hiến Chương

.