HĐND huyện Quản Bạ chú trọng hiệu quả hoạt động giám sát

Thứ Năm, 08/06/2017, 09:07 (GMT+7)

BHG - Với trách nhiệm là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, HĐND huyện Quản Bạ đang thực hiện Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động; trong đó có hoạt động giám sát để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Để các chính sách của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống, có tác dụng giúp người dân phát triển kinh tế, hoặc đảm bảo những cơ chế hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện tốt, như: Hỗ trợ về bảo hiểm y tế; hộ nghèo; học sinh nghèo,... là những gì thiết thực đang được HĐND huyện thực hiện giám sát. Khắc phục những hạn chế trước đây là việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND huyện chưa thường xuyên. Hoạt động tiếp xúc cử tri của một số tổ đại biểu còn đơn điệu về hình thức, chưa thu thập, phản ánh được hết ý chí, nguyện vọng của nhân dân... 

Anh Vàng Hồ Dương ở xã Tả Ván, chia sẻ: “Là một hộ kinh doanh, tôi được chính quyền địa phương quan tâm, thăm hỏi, hỗ trợ làm các thủ tục liên quan đến việc thành lập HTX”. HĐND huyện còn thường xuyên tổ chức các đoàn giám sát, đi tìm hiểu các kiến nghị, nguyện vọng của nhân dân về các khoản hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, xây dựng điện, đường nông thôn... 

Phó Chủ tịch HĐND huyện Quản Bạ, Thẩm Hữu Thanh cho biết: “Hoạt động giám sát của HĐND tập trung chủ yếu vào việc đánh giá tình hình và kết quả triển khai các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển KT-XH; kết quả thực hiện chính sách, pháp luật... Thông qua đó, chúng tôi đánh giá được công tác chỉ đạo, điều hành và việc tuân thủ pháp luật của các cơ quan, chính quyền các cấp và các đơn vị liên quan. Từ đó có cơ sở phân tích, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, đồng thời kiến nghị những giải pháp để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương”. Để làm được việc đó, điều kiện tiên quyết là hoạt động giám sát phải thật nghiêm túc, khách quan, trung thực, đúng quy định của pháp luật. Phản ánh những mặt tích cực và chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm để có kết luận và kiến nghị xử lý thích hợp.

Đối với những vấn đề nổi cộm, bức xúc theo kiến nghị của cử tri, HĐND huyện sẽ tổ chức chất vấn và giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND huyện hàng tháng. Đề nghị các Ban HĐND, đại biểu HĐND chuẩn bị để trả lời nhân dân. Đồng thời yêu cầu thành viên của UBND, Chánh án Tòa án Nhân dân, Viện Trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện giải trình và thủ trưởng các ban, ngành có liên quan cùng tham gia giải trình. Bên cạnh đó, HĐND huyện còn nâng cao chất lượng hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND huyện, Thường trực, các ban, các Tổ đại biểu HĐND; giám sát của HĐND, của đại biểu HĐND tại các kỳ họp. Nâng cao chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn của Thường trực, các ban, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện đối với UBND, các thành viên UBND huyện giữa các kỳ họp HĐND. Tổ chức tái giám sát đối với các vấn đề còn gây bức xúc hoặc chưa được giải quyết triệt để. Qua đây, kịp thời giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc của người dân; tạo điều kiện cho nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển KT-XH.

Lê Hải

.