123
Chương trình 135 hỗ trợ hiệu quả công cuộc xoá đói, giảm nghèo ở Xín Mần - Báo Hà Giang điện tử

Chương trình 135 hỗ trợ hiệu quả công cuộc xoá đói, giảm nghèo ở Xín Mần

Thứ Năm, 08/06/2017, 09:13 (GMT+7)

BHG - Từ năm 2011 đến năm 2016, Chương trình 135 đã hỗ trợ đầu tư xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ cho phát triển KT-XH của huyện Xín Mần. Nhờ đó, đồng bào huyện Xín Mần đã từng bước vượt qua khó khăn vươn lên thoát nghèo, hướng tới phát triển bền vững.Tổng nguồn vốn 135 đầu tư tại Xín Mần giai đoạn từ năm 2011 đến 2016 là 270.448 triệu đồng. Số vốn hỗ trợ trên được UBND huyện Xín Mần bố trí đầu tư xây dựng 257 công trình, các công trình được tập trung vào những lĩnh vực: Mở đường giao thông nông thôn, đường liên thôn; xây dựng các công trình điện, thuỷ lợi, cấp nước, xây trụ sở thôn, trạm y tế, nhà lớp học, nhà lưu trú cho giáo viên, học sinh... Đến hết năm 2016, Xín Mần đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 254 công trình, trị giá phê duyệt đầu tư là 260.682 triệu đồng; vốn đã cấp 253.776 triệu đồng, đạt 97,35% tổng giá trị đầu tư. Hiện tại, chỉ còn 3 công trình đang trong giai đoạn hoàn thành, quyết toán và đưa vào sử dụng.

Đồng bào Khuôn Lùng làm đường bê-tông xây dựng Nông thôn mới.
Đồng bào Khuôn Lùng làm đường bê-tông xây dựng Nông thôn mới.

Từ khi có nguồn vốn đầu tư từ Chương trình 135 hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các xã vùng sâu, vùng xa đã làm cho Xín Mần đổi thay từng ngày. Có đường giao thông đi lại thuận tiện, có nước sinh hoạt và tưới tiêu cho sản xuất... đã thúc đẩy kinh tế của huyện phát triển ngày một sâu, rộng. Có trạm y tế, công tác khám, chữa bệnh cho đồng bào các dân tộc được kịp thời; có điện lưới Quốc gia, làm cho xóm, bản vùng sâu, xa không còn xa nữa và trẻ em đến trường đông đủ hơn, mở ra nguồn nhân lực tại chỗ có kiến thức để xây dựng tương lai...

Để đạt được mục tiêu xây dựng nhanh hạ tầng làm nền tảng thúc đẩy phát triển KT-XH hướng đến giảm nghèo nhanh, bền vững. UBND huyện đã cụ thể hóa, đưa mục tiêu giảm nghèo vào các chương trình hành động, đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, mục tiêu đầu tư tới mọi người dân để nhân dân bàn bạc, lựa chọn đối tượng, nội dung đầu tư. Từ đó, có các giải pháp phối hợp thực hiện hoàn thành các mục tiêu của Chương trình 135 đề ra cho từng năm, từng giai đoạn. Các giải pháp đồng bộ trên đã đưa kinh tế của huyện Xín Mần phát triển mạnh, đời sống dân trí, sức khoẻ cho đồng bào các dân tộc từng bước nâng cao. Hiện, Xín Mần đã hình thành các vùng sản xuất hàng hoá; cơ sở hạ tầng được xây dựng đáp ứng cho giao thương hàng hoá các vùng; đời sống mới trong cộng đồng dân cư ngày một đổi thay; mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới đã và đang mang lại nhiều kết quả tốt đẹp...

Có thể khẳng định: Chương trình 135 đã hỗ trợ hiệu quả trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo ở Xín Mần. Hiện nay, cùng sự giúp đỡ của các cấp từ tỉnh đến Trung ương, Đảng bộ, chính quyền huyện Xín Mần đang nỗ lực phấn đấu đến năm 2020, đưa Xín Mần “vượt khỏi” huyện nghèo và hướng tới phát triển bền vững.

Bài, ảnh: Nguyễn Hùng

.