123
Báo Hà Giang giúp người dân xã Pải Lủng phát triển mô hình chăn nuôi lợn nái - Báo Hà Giang điện tử

Báo Hà Giang giúp người dân xã Pải Lủng phát triển mô hình chăn nuôi lợn nái

Thứ Năm, 08/06/2017, 09:08 (GMT+7)

BHG - Thực hiện chủ trương của tỉnh về việc giao các cơ quan phụ trách xã triển khai thực hiện mô hình phát triển kinh tế tại các đơn vị được phụ trách, Báo Hà Giang đã kêu gọi hỗ trợ từ Đoàn từ thiện Hà Nội để giúp đỡ người dân thôn Mã Pì Lèng, xã Pải Lủng (Mèo Vạc) xây dựng mô hình nuôi lợn nái sinh sản.

Tổng Biên tập Báo Hà Giang Nguyễn Trung Thu trao tiền hỗ trợ cho người dân tham gia mô hình.
Tổng Biên tập Báo Hà Giang Nguyễn Trung Thu trao tiền hỗ trợ cho người dân tham gia mô hình.

Theo đó, Báo Hà Giang đã kêu gọi hỗ trợ 20 triệu đồng, giúp cho 10 hộ dân tham gia nuôi 10 lợn nái sinh sản. Nhằm đảm bảo mô hình giúp người dân nâng cao đời sống, Báo Hà Giang đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Pải Lủng đi khảo sát, lựa chọn các hộ có đủ điều kiện và có kinh nghiệm trong chăn nuôi để tham gia. Đồng thời, xác định xây dựng thành mô hình điểm để các hộ khác trên địa bàn học tập, làm theo, chủ động vươn lên trong cuộc sống; Báo Hà Giang giao cho xã Pải Lủng có trách nhiệm cử cán bộ thú y theo dõi, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, cách phòng, tránh dịch bệnh; tổ chức cho các hộ ký cam kết và chính quyền xã có trách nhiệm giám sát việc thực hiện. Báo Hà Giang và xã Pải Lủng sẽ thường xuyên kiểm tra, đảm bảo mô hình phát huy hiệu quả.

KIM TIẾN

.