Ký kết Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự

Thứ Ba, 23/05/2017, 09:41 (GMT+7)

BHG - Ngày 22.5, Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự tỉnh phối hợp tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa các cơ quan Tư pháp và các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh. Đến dự buổi lễ có lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh; đại diện phòng Tư pháp và Chi cục Thi hành án các huyện, thành phố.

Quy chế phối hợp quy định về nguyên tắc, hình thức, trách nhiệm, nội dung phối hợp giữa các cơ quan Tư pháp và các cơ quan Thi hành án dân sự trên các lĩnh vực: Thi đua khen thưởng; kiểm tra thi hành án dân sự; xây dựng thể chế, chính sách thi hành án dân sự; phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến thi hành án dân sự; báo cáo công tác; trợ giúp pháp lý về thi hành án dân sự; bán đấu giá tài sản thi hành án; theo dõi thi hành pháp luật về thi hành án dân sự; trao đổi, cung cấp thông tin; giao ban định kỳ; tổng kết và triển khai công tác năm.

Sau Lễ ký kết, các cơ quan sẽ chủ động phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời bằng các hình thức: Lấy ý kiến bằng văn bản, tổ chức cuộc họp, giao ban định kỳ, cử người tham gia trực tiếp, trao đổi qua các hình thức khác. Việc ký kết quy chế phối hợp trong công tác sẽ góp phần thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao của mỗi cơ quan theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự ký kết quy chế phối hợp.
Lãnh đạo Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự ký kết Quy chế phối hợp.

Tin, ảnh: AN GIANG

.