Kiểm tra, xử lý dứt điểm thông tin bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thứ Bảy, 25/03/2017, 10:14 (GMT+7)

BHG - Ngày 23.3.2017, UBND tỉnh có Công văn (hỏa tốc) số 1028/UBND-NC “V/v kiểm tra, xử lý dứt điểm thông tin báo chí phản ánh việc bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng của đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”; gửi các sở và cơ quan ngang sở thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố; do Phó Chánh Văn phòng Đoàn Thị Tân Hương ký, nội dung như sau:

Ngày 21.3.2017, trên Báo Điện tử Nông nghiệp Việt Nam có đăng bài: “Bổ nhiệm lái xe làm Trưởng phòng Hành chính tổng hợp, đúng hay sai”, phản ánh việc một đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Giang bổ nhiệm lái xe (mã ngạch 01.010) làm Trưởng phòng Hành chính tổng hợp của cơ quan. Mặc dù Sở Nội vụ đã có Công văn số 854/SNV-TCCC ngày 21/8/2014 và Công văn số 821/SNV-TTr ngày 24/8/2015 trả lời đơn đề nghị liên quan đến trường hợp nêu trên và nêu rõ trường hợp bổ nhiệm Trưởng phòng Hành chính tổng hợp tại thời điểm bổ nhiệm (năm 2010) làm công việc lái xe là không đúng quy định và thẩm quyền xử lý thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT. Tuy nhiên, đến tháng 8/2015 vấn đề nêu trên chưa được xử lý dứt điểm.

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

1. Yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương kiểm tra, làm rõ và xử lý dứt điểm thông tin do Báo Điện tử Nông nghiệp Việt Nam phản ánh; nếu việc bổ nhiệm Trưởng phòng Hành chính tổng hợp không đúng, đủ các quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, phải miễn nhiệm ngay và làm rõ trách nhiệm, hình thức xử lý đối với tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm. Thời gian hoàn thành, báo cáo kết quả với Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30.3.2017.

2. Yêu cầu Giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 776/UBND-NC ngày 6/3/2017 về việc thực hiện nghiêm quy định về bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Đặc biệt là việc tự rà soát lại toàn bộ các trường hợp công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý đã được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; nếu không thực hiện đúng, đủ các quy trình, không đáp ứng được tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm theo quy định, phải tiến hành ngay việc miễn nhiệm hoặc đề nghị miễn nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý; đồng thời kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo quy định đối với tập thể, cá nhân liên quan đến các trường hợp bổ nhiệm chức vụ không đáp ứng theo quy định. Thời gian hoàn thành, báo cáo kết quả tự rà soát về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp) trước ngày 10.4.2017.

Văn Nghị

.