Hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở Bắc Quang

Thứ Năm, 16/03/2017, 08:14 (GMT+7)

BHG - Những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) ở Bắc Quang luôn được các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn huyện quan tâm chỉ đạo và tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phu; tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý nghĩa chấp hành pháp luật của người dân, góp phần làm giảm các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Phòng Tư pháp huyện Bắc Quang luôn tích cực phát huy vai trò tham mưu cho Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL huyện chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, tổ chức các đợt tuyên truyền pháp luật. Việc tuyên truyền cũng được mở rộng đến nhiều đối tượng, địa bàn với nội dung, hình thức phong phú. Để công tác PBGDPL phát huy hiệu quả, Phòng Tư pháp huyện đã chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện tổ chức tuyên truyền các văn bản liên quan đến ngành và lĩnh vực thuộc quyền quản lý của cơ quan phối hợp tuyên truyền Luật Bầu cử, Luật Đất đai, Luật Bảo hiểm Y tế, Bộ luật Dân sự, bạo lực gia đình, an toàn giao thông, nghĩa vụ quân sự... Với phương châm đối tượng nào, hình thức ấy, nội dung tuyên truyền pháp luật đã trở nên gần gũi và dễ hiểu với nhân dân hơn. Đặc biệt công tác tiếp công dân (TCD) đã được lãnh đạo cấp ủy, chính quyền huyện, cán bộ làm nhiệm vụ TCD thực hiện theo đúng quy trình, luật định, đã giúp cho người dân hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ trách nhiệm của mình, góp phần hạn chế khiếu nại, tố cáo tràn lan, vượt cấp trên địa bàn. Ban TCD của huyện, định kỳ tiếp 2 buổi/tháng, Thường trực UBND huyện (chủ trì) và các ngành chức năng của huyện đều dành thời gian tham gia công tác này.

Hình thức PBGDPL được sử dụng ngày càng phù hợp, có hiệu quả và không ngừng được đổi mới như: Tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, hội nghị tập huấn, thi tìm hiểu pháp luật, tuyên truyền ở chợ phiên... Thông qua các hình thức này, nhiều chủ trương, chính sách pháp luật đã được chuyển tải một cách sinh động, kịp thời giải quyết những băn khoăn, vướng mắc của người dân. Năm 2016, Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL huyện đã biên soạn được 18 đề cương tuyên truyền, qua Hội đồng thẩm định và đã in, ấn phát cho 23 xã, thị trấn làm đề cương tuyên truyền. Cùng phối hợp với các cơ quan, đoàn thể như Huyện đoàn, Công an huyện tổ chức tuyên truyền toàn huyện mở được 1.063 lớp với 62.840 lượt người tham dự. Trong đó, cấp huyện được 285 lớp với 19.522 lượt người tham dự; cấp xã, thị trấn được 778 lớp với 43.318 lượt người tham dự; Tòa án Nhân dân huyện tổ chức xét xử lưu động được 26 vụ với 2.100 lượt người nghe... Qua đó, đã góp phần giáo dục, vận động cán bộ, CCVC và mọi tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật. Nhờ vậy mà tình trạng vi phạm pháp luật giảm dần qua từng năm.

Bên cạnh đó, công tác hoà giải tại cơ sở cũng được các xã, thị trấn đẩy mạnh. Hiện, toàn huyện có 236 Tổ hòa giải/236 thôn, bản với 1.666 hòa giải viên. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã tiến hành hòa giải 187 vụ, trong đó hoàn thành hòa giải được 165 vụ, 5 vụ đang tiến hành hòa giải, không thành 17 vụ (do hết thẩm quyền hòa giải). Thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở đã góp phần duy trì, củng cố sự đoàn kết trong nội bộ nhân dân, giữ gìn ANTT xã hội, phát huy đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc mà còn góp phần nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, thói quen sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Anh Phạm Hồng Thái, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Bắc Quang cho biết: “Thời gian qua, Hội đồng phối hợp PBGDPL từ huyện đến các xã, thị trấn đã không ngừng được củng cố, kiện toàn, phát huy vai trò phối hợp lãnh, chỉ đạo các ngành, đơn vị thực hiện nhiệm vụ PBGDPL cho cán bộ, nhân dân. Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục quán triệt, phổ biến sâu rộng Luật PBGDPL, để cho mọi người nhận thức đầy đủ về trách nhiệm của mình, trong việc tìm hiểu pháp luật. Các đơn vị, xã, thị trấn cần quan tâm hơn nữa trong việc bố trí kinh phí, để tổ chức tốt hoạt động PBGDPL trong cơ quan đơn vị, địa phương cụ thể”.        

Bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả từ công tác tuyên truyền PBGDPL của Bắc Quang đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện. Đây là yếu tố quan trọng để thúc đẩy phát triển KTXH, củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ANTT địa phương.

MỸ HẰNG

.