Đại hội Công đoàn Công ty Điện lực Hà Giang lần thứ X

Thứ Năm, 23/03/2017, 14:53 (GMT+7)

BHG- Chiều ngày 22.3, Công đoàn Công ty Điện lực Hà Giang tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022, nhằm đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2013 – 2017, đề ra phương hướng, xây dựng Nghị quyết triển khai hoạt động giai đoạn 2017 – 2022. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Tiệp, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh…

Lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Giang, Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Liên đoàn lao động tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn Công ty Điện lực Hà Giang khóa X.
Lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Giang, Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Liên đoàn lao động tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn Công ty Điện lực Hà Giang khóa X.

Trong nhiệm kỳ 2013 – 2017, Công đoàn Công ty Điện lực Hà Giang đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, là người đại điện cho quyền lợi của người lao động trong công ty. Cùng với sự phát triển của đơn vị, Công đoàn Công ty Điện lực Hà Giang đã đảm bảo công ăn việc làm, chế độ cho công nhân viên chức, người lao động. Hiện toàn công ty có 571 cán bộ, nhân viên, người lao động, trong đó, nữ giới là 203 người. Tiền lương và thu nhập của người lao động luôn được đảm bảo, năm sau cao hơn năm trước. Năm 2013 mức lương bình quân của Công ty là 8,2 triệu đồng/người/tháng thì đến năm 2016 mức lương bình quân của Công ty đã đạt 14,3 triệu đồng/người/tháng. Các chế độ, phụ cấp công việc được duy trì ổn định và cán bộ, nhân viên, người lao động yên tâm gắn bó, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cũng như nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trên cơ sở đó, trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, Công đoàn Công ty Điện lực Hà Giang đặt ra một số nhiệm vụ, chỉ tiêu cơ bản, như: Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công nhân viên, người lao động. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chăm lo đời sống và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên công đoàn. Đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, các hoạt động đoàn thể chính trị xã hội trong đơn vị. Tiếp tục tăng cường xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt, duy trì và đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi, phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong toàn công ty. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc việc sơ, tổng kết để biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để nhân rộng. Qua đó, hoạt động công đoàn góp phần quan trọng, là động lực để toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn thi đua hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cũng như nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong giai đoạn 2017 – 2022.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn Công ty Điện lực Hà Giang khóa X, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên.

VĂN NGHỊ

.