Ủng hộ 150 tấn xi măng cho xã Khâu Vai

Thứ Sáu, 07/10/2016, 11:22 (GMT+7)

BHG - Sáng ngày 7.10, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Giang phối hợp với Sở GTVT Hải Dương ủng hộ xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc 150 tấn xi măng hỗ trợ xã làm đường giao thông nông thôn.

Xã Khâu Vai phấn đấu hết năm 2016 sẽ hoàn thành 7 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, còn lại 1 số tiêu chí trong đó có tiêu chí về hạ tầng giao thông… chưa hoàn thành do gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn. Vì vậy, 150 tấn xi măng của Công đoàn ngành GTVT Hà Giang và Sở GTVT Hải Dương ủng hỗ trợ đợt này sẽ góp phần giúp xã hoàn thiện việc xây dựng hệ thống giao thông, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đã đăng ký.

Văn Quân

.