Phụ nữ Yên Minh nỗ lực vì gia đình " 5 không, 3 sạch"

Thứ Năm, 10/03/2016, 13:03 (GMT+7)

BHG- Trên 5.700 gia đình hội viên phụ nữ đạt tiêu chí gia đình “5 không, 3 sạch”, chiếm khoảng 60% trong tổng số hội viên Hội phụ nữ của huyện, đó là kết quả những nỗ lực thực hiện Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” của Hội Phụ nữ huyện Yên Minh trong những năm qua.

Chị Vùi Thị Liên giới thiệu mô hình trồng rau của gia đình với cán bộ hội phụ nữ xã, huyện.
Chị Vùi Thị Liên giới thiệu mô hình trồng rau của gia đình với cán bộ hội phụ nữ xã, huyện.

Được Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ phát động từ năm 2009, với 8 tiêu chí gia đình “5 không, 3 sạch” gồm: Không đói nghèo, không sinh con thứ 3, không có trẻ bị suy dinh dưỡng và bỏ học, không bạo lực gia đình, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không bạo lực gia đình; sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Hội phụ nữ huyện Yên Minh xác định đây là 8 tiêu chí có tính tổng quát, bao hàm gần như tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, môi trường, an ninh trật tự... cho nên sẽ rất khó khăn trong việc thực hiện. “Tuy nhiên, trong năm 2010, Trung ương cũng đã triển khai Chương trình xây dựng NTM, các tiêu chí xây dựng gia đình “5  không, 3 sạch” hầu như nằm trọn trong 19 tiêu chí xây dựng NTM. Chính vì vậy việc triển khai được thuận lợi hơn. Bởi xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” cũng là góp phần xây dựng NTM, nên nhận được sự quan tâm của các cấp và nhân dân”, Chủ tịch Hội phụ nữ huyện Yên Minh Nguyễn Thị Hiên chia sẻ.

Những năm qua, cứ vào cuối năm, Hội phụ nữ huyện Yên Minh đều chỉ đạo các cấp hội rà soát các gia đình hội viên có khả năng thực hiện các tiêu chí “5 không, 3 sạch” trong năm tiếp theo để phát động thực hiện. Đồng thời tuyên truyền cho các gia đình hội viên khác cũng như những phụ nữ chưa tham gia Hội về mục đích, ý nghĩa của Cuộc vận động này. 8 tiêu chí “5 không, 3 sạch” sẽ đem lại lợi ích như thế nào cho mỗi gia đình hội viên. Từ đó, cho các hội viên tự đăng ký tham gia thực hiện. Sau các năm, số gia đình thực hiện đạt các tiêu chí ngày càng cao và các gia đình đã đạt được các tiêu chí “5 không, 3 sạch” tiếp tục giữ vững tiêu chí.

Chị Vùi Thị Liên Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Khai Hoang Bản Vàng, xã Hữu Vinh chia sẻ: Từ  khi Hội phát động cuộc vận động này, hầu như trong chi hội các gia đình chưa ai hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của nó và phải làm như thế nào. Thậm chí chính tôi lúc ban đầu cũng không hiểu hết. Tuy nhiên, được các cấp hội ở trên giải thích tường tận từng tiêu chí trong 8 tiêu chí “5 không, 3 sạch” theo cách đơn giản là mỗi tiêu chí thì phải làm gì, như thế nào, rất rõ ràng. Từ đó, tôi chủ động thực hiện trước, rồi hướng dẫn cho các chị em trong chi hội cùng làm theo. Hiện nay trong chi hội của chúng tôi 20/20 gia đình hội viên đã đạt được tiêu chí “5 không, 3 sạch”. Các chị em khác trong thôn dù quá tuổi kết nạp vào chi hội hay chưa kết nạp nhưng chúng tôi cũng đang giúp đỡ để xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, xây dựng NTM.

Với chủ yếu các hội viên của hội là người dân tộc thiểu số, việc vận động thực hiện xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” của Hội phụ nữ huyện Yên Minh gặp không ít khó khăn. Nhiều hội viên không biết nói tiếng phổ thông; nhiều hội viên sống tách biệt, xa khu dân cư; đời sống vẫn giữ tập tục cũ, lạc hậu của dân tộc mình... “Để tuyên truyền, vận động thực hiện có hiệu quả, phải lấy người đứng đầu các chi hội ra làm mẫu, từ đó, hướng dẫn hội viên học tập và làm theo từng tiêu chí một. Đồng thời, tổ chức phát động nhiều phong trào gắn với xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” như: Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc; phụ nữ dân tộc thiểu số học chữ và nói tiếng phổ thông; giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi con tốt; quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc tệ nạn xã hội; phụ nữ tham gia xây dựng NTM... Đó là cách làm của chúng tôi để có thể thực hiện thành công cuộc vận động này”, chị Hiên chia sẻ.

Tính đến hết năm 2015, tổng số hội viên hội phụ nữ của huyện Yên Minh có 9.835 người. Trong đó, đã có 5.709 gia đình hội viên đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch”. Đó là kết quả khẳng định những nỗ lực trong 6 năm thực hiện Cuộc vận động của Hội phụ nữ huyện. Đó cũng là con số khẳng định sự quan tâm của các cấp Hội và hội viên với mong muốn ngày càng nâng cao chất lượng cuộc sống của gia đình mình, đồng thời tích cực tham gia vào xây dựng NTM.

Duy Tuấn

.