Hội nghị liên ngành tổng kết công tác phối hợp tuyên truyền chính sách pháp luật thuế

Thứ Sáu, 11/03/2016, 16:22 (GMT+7)

BHG- Chiều 9.3, Cục Thuế tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế năm 2015; triển khai công tác năm 2016. Dự Hội nghị có lãnh đạo, cán bộ các đơn vị phối hợp.

Lãnh đạo Cục Thuế tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế năm 2015.
Lãnh đạo Cục Thuế tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế năm 2015.

Năm 2015, công tác phối hợp tuyên truyền giữa Cục Thuế với Ban Tuyên Tỉnh ủy, Báo Hà Giang, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Sở Tư pháp, Sở VH – TTDL, Hội Văn học nghệ thuật đã làm cho các chính sách, pháp luật thuế được tuyên truyền sâu, rộng, kịp thời; qua đó đã nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mọi công dân trong thực hiện chính sách, pháp luật thuế. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã định hướng các cơ quan báo chí, các cơ quan phát hành bản tin nội bộ về chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 – 2020; định hướng Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật về thuế; tham gia báo cáo viên tuyên truyền 2 Hội nghị do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức với hơn 300 lượt người tham gia, triển khai hơn 50 Hội nghị báo cáo viên cấp huyện, thành phố, giao ban cấp xã, phường, thị trấn để triển khai luật thuế mới hoặc sửa đổi bổ sung. Phối hợp với Báo Hà Giang thực hiện 10 chuyên mục “Chính sách thuế với cuộc sống”, 2 chuyên trang và 1 bài viết của đồng chí Cụ trưởng Cụ thuế về giải pháp hoàn thành công tác thuế năm 2015, tuyên truyền trên báo với 70 tin, bài, ảnh về chiến lược cải cách hệ thống thuế. Phối hợp với Đài phát thanh – truyền hình tỉnh thực hiện 12 chuyên mục “Chính sách thuế với cuộc sống”; thực hiện 5 phóng sự dài, 45 tin về thực hiện cải cách thuế. Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị phổ biến các văn bản luật mới ban hành cho trên 400 đại biểu, phát hành 900 cuốn có nội dung hoạt động của ngành thuế tới phòng Tư pháp các huyện, thành phố. Phối hợp với Hội Văn học – Nghệ thuật xuất bản 12 số tạp chí văn nghệ Hà Giang, đăng tải 12 bài, 1 ảnh về thực hiện và chấp hành chính sách thuế… Hội nghị cũng đã triển khai công tác phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế 2016.

Dịp này, 8 tập thể và 12 cá nhân được tặng Giấy khen do có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế.

Tin, ảnh: Mạnh Tường

.