Nhìn lại "Năm kỷ cương, văn minh đô thị"

Thứ Tư, 27/01/2016, 14:59 (GMT+7)

(Xuân 2016) - Năm 2015 được thành phố Hà Giang chọn là “Năm kỷ cương, văn minh đô thị”. Bám sát nhiệm vụ trọng tâm trong năm, trên cơ sở các Nghị quyết của Thành ủy, chương trình, kế hoạch của UBND thành phố, Phòng Quản lý đô thị thành phố Hà Giang đã tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về quản lý, chỉnh trang, trang trí đô thị, vệ sinh môi trường, đặc biệt là dịp cuối năm 2015, đón Tết Bính Thân 2016.

Trong năm 2015, thành phố đặc biệt chú trọng công tác trang trí, trang hoàng đô thị.  Trong ảnh:  Lung linh cầu Yên Biên II.
Trong năm 2015, thành phố đặc biệt chú trọng công tác trang trí, trang hoàng đô thị. Trong ảnh: Lung linh cầu Yên Biên II.

Thực hiện chương trình hành động của UBND thành phố năm 2015, Phòng Quản lý đô thị thành phố đã phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai 6 đợt ra quân chỉnh trang, giải tỏa hành lang, vỉa hè, vệ sinh môi trường. Hoàn thiện hệ thống trang trí, trang hoàng đô thị các khu vực công cộng, trên các trục đường phố tạo điểm nhấn đô thị; công tác xã hội hóa trang trí, trang hoàng đô thị, đầu tư hạ tầng thiết chế văn hóa, thể dục, thể thao được đẩy mạnh, với tổng kinh phí trên 15 tỷ đồng. Đồng thời, tăng cường kiểm tra trật tự đô thị, trật tự xây dựng, san đào, vận chuyển đất; đã kiểm tra 400 trường hợp, xử lý 9 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính 39,5 triệu đồng. Đặc biệt đã tham mưu UBND thành phố tổ chức thành công Hội nghị thường niên Cụm đô thị vùng Tây Bắc.

Cũng trong năm 2015, Phòng đã lập và trình tỉnh phê duyệt 8 đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang, phục vụ cho triển khai các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn; trong đó điều chỉnh cục bộ quy hoạch định hướng giao thông thành phố Hà Giang giai đoạn 2015-2025; rà soát lập điều chỉnh quy hoạch xây dựng Nông thôn mới ở 3 xã ngoại thành. Hoàn thành 7 đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trên địa bàn 5 phường nội thành, đảm bảo đến hết 2015, đạt tỷ lệ 100% quỹ đất quy hoạch phát triển đô thị theo đồ án quy hoạch chung được duyệt có quy hoạch; lập 5 dự án đầu tư tạo quỹ đất tái định cư và mở rông quỹ đất ở đô thị; 3 phương án quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất và quản lý đầu tư xây dựng khu vực Cầu Mè, Cầu Trắng, tổ 1 Ngọc Hà... Hoàn thiện các hồ sơ kỹ thuật chuẩn bị cho Dự án Phát triển đô thị loại II và Dự án xử lý nước thải từ nguồn vốn vay ODA.

Với chức năng quản lý Nhà nước về quản lý đô thị, Phòng còn tăng cường quản lý việc thực hiện hợp đồng công ích đối với Công ty Cổ phần Môi trường đô thị đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn, đặc biệt là công tác vệ sinh, chiếu sáng, điện trang trí trong các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn; đẩy mạnh việc tưới nước rửa đường, thu gom rác thường xuyên đạt trên 70 tấn rác/ngày. Duy trì, quản lý, vận hành 38 trạm điện và hệ thống điện chiếu sáng, trang trí công cộng. Thường xuyên duy trì chăm sóc các công viên cây xanh và 1.754 chậu hoa đường phố. Cắt tỉa, tạo tán, chặt tỉa cây xanh có nguy cơ đổ gãy trong mùa mưa bão trên các trục đường...

 Năm 2016, tập thể Phòng Quản lý đô thị thành phố sẽ triển khai đồng bộ các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố về phát triển KT-XH năm 2016. Xây dựng, bổ sung quy chế làm việc, quy chế phối hợp; kiện toàn đội ngũ cán bộ, viên chức của Đội kiểm tra đô thị và các Tổ quy tắc ở xã, phường. Tiếp tục thực hiện xây dựng và phê duyệt các quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết... chương trình phát triển đô thị theo Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Tăng cường tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành phố huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách cho phát triển đầu tư xây dựng hạ tầng, tạo quỹ đất phát triển đô thị, xác định địa điểm và lập danh mục dự án kêu gọi đầu tư; thu hút và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án sử dụng nguồn vốn ODA. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng, trật tự, xây dựng, đảm bảo TTATGT đô thị, xây dựng Nông thôn mới và chỉnh trang đô thị.

NHẬT LINH

.